Zväčšenie sleziny

30.03.2023

Slezina je dôležitý orgán, fazuľovitého tvaru, nachádzajúci sa v ľavom podrebrí. V tele plní významné funkcie, ktoré sú zároveň reprezentované jej mikroskopickou stavbou. Medzi prvú takúto funkciu patrí regulácia červených krviniek v krvnom obehu. Zjednodušene povedané, slezina funguje ako filter pre krvinky, ktoré stratili svoje prirodzené vlastnosti. Takéto červené krvinky, neschopné viac zachovávať svoj charakteristický tvar sú vyradené v červenej dreni sleziny. Druhá hlavná zložka sleziny, jej biela dreň, má imunitnú funkciu, ktorou z veľkej časti pripomína lymfatickú uzlinu. Slúži ako záchytné miesto pre telo nebezpečných a cudzích látok, pričom sa následne podieľa na vytvorení potrebnej imunitnej odpovede.  

Normálna slezina dosahuje dĺžku do 12 cm a pri vyšetrení je nehmatateľná. Hmatateľná začína byť až pri svojom zväčšení na minimálne dvojnásobok. Na posúdenie toho, či je slezina zväčšená nám preto v prvom rade najčastejšie slúži ultrasonografické vyšetrenie. 

Zväčšenie sleziny - splenomegália, je príznak, ktorý sprevádza mnohé odlišné ochorenia a jej príčina musí byť vždy objasnená. Najmä z dôvodu toho, aby sa mohlo správne a včas terapeuticky zasiahnuť. Veľkým problémom niekedy býva, že pacient o zväčšení sleziny sám nevie a ide tak o náhodné zistenie. V horšom prípade dôjde k poraneniu takejto zmenenej sleziny, čo sa prejaví veľkým krvácaním. 

Sprevádzajúce ťažkosti

Jedným z pomerne častých príznakov, najmä ak dochádza k rýchlemu zväčšovaniu, je brušný diskomfort, pocit plnosti alebo rýchle pociťovanie sýtosti pri prijímaní potravy. Tieto príznaky sú prítomné kvôli blízkemu vzťahu žalúdka a sleziny. Okrem toho môže pacient pociťovať bolesť v ľavej hornej štvrtine brucha, niekedy vyžarujúcu do ramena. 

Príčiny

Príčiny splenomegálie môžu byť pomerne málo závažné a tento stav sa po začatí liečby vráti do normálu alebo môžu predstavovať príznak, ktorým sa prejavuje ochorenie predstavujúce pre pacienta veľmi vážne ohrozenie zdravotného stavu. 

Medzi jedny z príčin tohto príznaku patria infekcie. Ich pôvodcami môžu byť rôzne druhy mikroorganizmov. Z vírusových ochorení sú to napríklad- infekčná mononukleóza alebo vírusové hepatitídy. Bakteriálne infekcie môžu spôsobovať splenomegáliu na podklade šírenia sa krvným obehom, čo býva pri sepse alebo infekčnej endokarditíde. 

Ďalšou možnou príčinou sú systémové ochorenia vznikajúce na autoimunitnom podklade, ako príklad môže poslúžiť systémový lupus erythematodes. 

Okrem zápalových ochorení sa môže jednať aj o príčiny spôsobené poruchou fyziologického prúdenia krvi cievami. Najčastejšie takýto stav spôsobujú choroby pečene, do ktorej odteká krv zo sleziny. Typicky a vlastne zo všetkých príčin najčastejšie takýto stav nastáva pri cirhóze pečene. Okrem takéhoto prípadu však hromadenie krvi v slezine a zhoršenie odtekania krvi môže spôsobovať aj srdcové zlyhávanie alebo trombóza portálnej žily. 

Veľmi obávanými ochoreniami, prejavujúcimi sa splenomegáliou, sú ochorenia krvotvorby. Do tejto kategórie môžeme zaradiť ako zhubné, tak aj nezhubné ochorenia. Medzi zhubné, postihujúce správnu tvorbu krviniek, patria všetky druhy leukémií a lymfómov. Okrem nich však zväčšenie sleziny spôsobujú aj genetické ochorenia, ktoré sa prejavujú neprirodzeným tvarom červených krviniek. Zvýšené vychytávanie červených krviniek spôsobuje aj naviazanie protilátok na ich povrch, čo je prípad hemolytickej anémie, ktorá tak vedie k zväčšovaniu sleziny. 

Netreba taktiež zabúdať na lokálne expandujúce útvary v slezine, ktoré môžu takto zvýšiť jej objem. Patria sem rôzne cysty, hemangióm, fibróm, ale aj absces, tuberkulóza či sarkoidóza. Obvykle sú tieto zmeny viditeľné na ultrasonografickom vyšetrení alebo si žiadajú doplnenie zobrazenia presnejšou metódou (napríklad CT). 

Zväčšená slezina sa môže prejaviť aj tzv. hypersplenizmom, čo je stav zvýšenej aktivity vychytávania cirkulujúcich červených a bielych krviniek, ale aj krvných doštičiek. Takúto zmenu väčšinou tým pádom pozorujeme v krvnom obraze pacienta ako zníženie ich hodnôt, pričom pacient je ohrozený ich nedostatkom, čo môže vyvolávať ďalšie ťažkosti.