Babinského príznak

19.06.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Babinského príznak je špecifický reflex, ktorého prítomnosť je zisťovaná v rámci fyzikálneho neurologického vyšetrenia. V niektorých prípadoch ho môžeme hodnotiť ako normálny nález, ale vo väčšine prípadov znamená prítomnosť ochorenia nervového systému. 

Babinského príznak

Prejavy 

Babinského príznak sa zisťuje pri vyšetrení dolnej končatiny, kedy neurológ po ploche chodidla po vonkajšej strane od päty k malíčku a následne so stočením smerom k palcu prejde ostrejším koncom neurologického kladivka (prípadne iným nástrojom). Pozitívne Babinského príznak znamená, že dôjde k reflexnej mimovoľnej extenzii palca (narovnanie, natiahnutie). Dodajme, že za normálnych okolností by u zdravého človeka malo naopak dôjsť k flexii palca, to znamená, že k jeho ohnutiu.

Príčiny 

Za normálny nález možno pozitívne Babinského príznak považovať u detí do 3 rokov veku, kedy súvisí s vývojom doteraz nezrelého nervového systému. U dospelých ľudí znamená Babinského príznak narušenia funkcie motorických neurónov v oblasti miechy, čo môže byť dôsledkom miechových aj mozgových ochorení (nádory mozgu, úrazy mozgu a miechy, amyotrofická laterálna skleróza, zápaly mozgových blán, cievne mozgové príhody a mnoho iných).

Diagnostika 

Pri pozitívnom Babinskom príznaku nejasnej príčiny by malo pokračovať dôkladné fyzikálne neurologické vyšetrenie s následným došetrením centrálneho nervového systému pomocou zobrazovacích metód, ako je CT vyšetrenie, prípadne magnetická rezonancia. V prípade nutnosti môže byť vykonaná lumbálna punkcia s vyšetrením získanej vzorky mozgovomiechového moku. 

Terapia 

Samotný Babinského príznak je jednoduchým symptómom, liečiť je nutné jeho vyvolávajúcu príčinu, ak je to však možné.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".