Abúlia

06.05.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Abúlia je stav, keď človek stratí schopnosť cítiť túžbu, motiváciu alebo záujem o veci, ktoré kedysi boli pre neho dôležité. Ľudia trpiaci abúliou sa často cítia bezradní, pasívni a nechápu, prečo sa im nič nechce robiť. Tento symptóm môže byť spojený s rôznymi psychiatrickými alebo neurologické poruchami.

Abúlia

Príčiny:

 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Pickova choroba
 • cievna mozgová príhoda
 • poranenia mozgu
 • depresia
 • úzkostné poruchy
 • chronický stres
 • nadmerné užívanie alkoholu, drog a iných návykových látok
 • bipolárna porucha
 • schizofrénia
 • iné poruchy osobnosti

Príznaky:

 • strata motivácie: Osoba s abúliou nemá záujem o činnosti, ktoré v minulosti považovala za príjemné a dôležité.
 • pasivita
 • znížená schopnosť rozhodovania sa
 • emocionálna otupenosť
 • znížená produktivita
 • neschopnosť vytvárať a udržiavať ciele

Terapia:

Liečba abúlie je komplexná a závisí od príčiny a závažnosti tohto stavu. Hlavným cieľom terapie je obnoviť motiváciu, schopnosť rozhodovania sa a zlepšiť kvalitu života jedincov s abúliou. 

 • liečba základného ochorenia: Ak je abúlia spôsobená základným ochorením,  napríklad Parkinsonovou chorobou či Alzheimerovou chorobou, liečba tohto ochorenia zmierňuje symptómy abúlie.

 • psychoterapia: Rôzne formy psychoterapie, ako je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), terapia dialektického správania (DBT) alebo psychodynamická terapia, bývajú účinné pri liečbe abúlie.

 • farmakoterapia: Lieky, ako sú antidepresíva alebo antipsychotiká, môžu byť predpísané na liečbu abúlie, ak je spojená s depresiou, úzkosťou alebo inými psychickými poruchami. 

 • podpora zo strany rodiny a priateľov: Je kľúčová pre zlepšenie stavu pacientov s abúliou.

 • zmena životného štýlu: Zlepšenie stravovacích návykov, pravidelná fyzická aktivita a techniky na zvládanie stresu, pomáhajú zlepšiť celkový stav a zmierniť symptómy abúlie. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".