Tenisový lakeť

06.02.2023

Defekt šľachy, ktorý vzniká následkom zápalu alebo traumy. Môže vzniknúť jednorazovým alebo častejšie opakovaným poškodením. Tenisový lakeť sa môže radiť medzi burzitídy (zápaly mazových žliaz). Jedná sa o preťaženie šľachových úponov extenzorov (vystieračov) v oblasti lakťového kĺbu. Obdobné preťaženie sa okrem lakťa môže vyskytovať aj v zápästiach , kolenách či členkoch. Vzniká najmä v dôsledku neprimeraného a nadmerného zaťažovania pri tréningu alebo stereotypných pohyboch pri práci.

Príznaky

  • Bolesť pri dotyku postihnutého miesta
  • Opuch a teplá koža
  • Zvýšený objem svalov pri vystieračoch predlaktia
  • Obmedzená pohyblivosť v kĺbe
  • Pozitivita takzvaných provokačných testov (napr. bolestivý stisk ruky, zdvihnutie stoličky nadhmatom, stress test tretieho prsta) 

Príčiny

Rozlišujeme dve formy tenisového lakťa, akútnu a chronickúAkútna vzniká pri jednorazovom ale vysoko intenzívnom poškodení šliach. Môže sa jednať o úraz , športový výkon alebo nadmerný fyzický výkon. Chronická forma je typická pre dlhodobú a stereotypnú prácu (napr.skrutkovanie). Neadekvátna liečba akútnej formy často vedie k vzniku chronicity. 

Diagnostika 

Stress test tretieho prsta (prostredníka) je zaužívaným diagnostickým prostriedkom. Ide o vyšetrenie kedy sa naťahuje prostredník voči odporu ,pri výkone je natiahnutá celá horná končatina. Pozitivita testu sa prejaví bolesťou vo vonkajšej oblasti lakťa. Medzi ďalšie provokačné testy zaraďujeme aj stisk ruky či zdvihnutie stoličky nadhmatom. Uplatňuje sa aj RTG pozorovanie kalcifikácie šľachových úponov, CT, magnetická rezonancia alebo ultrazvuk.

Priebeh

V dôsledku obzvlášť namáhavej alebo často sa opakujúcej práce, dochádza k preťaženiu šliach svalovej skupiny vystieračov zápästia a prstov ruky v mieste ich úponu, lakťovom kĺbe. Často sú to mazové žľazy šliach , ktoré sú poškodené. Pri vývoji burzitídy má mazový vačok šľachy zhrubnutú stenu a môže pôsobiť iritujúco na úpon. Zhrubnutý mazový vačok je tvorený hustým fibróznym tkanivom a granulačným väzivom.

Liečba

Vo väčšine prípadov pomáha nastolenie pokojového režimu (oddych a minimálny pohyb postihnutej oblasti). Pri nutnosti výkonu stereotypných pohybov, kvôli povolaniu, je dobré vyhľadať fyzioterapeuta, na zaradenie kompenzačných cvičení. Proti opuchu pomáha aplikácia chladu ale aj nesteroidné protizápalové lieky. Pri dlhodobých ťažkostiach a neúspešnosti vyššie uvedených metód prichádza na rad artroskopická chirurgia (operačný zákrok). 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".