Popáleniny

Popáleniny, latinsky combustio, sú poranenia, ktoré vznikli vonkajším pôsobením teploty alebo svetla na povrch ľudského tela. Vytvárajú sa pri zahriatí tkaniva nad kritickú hodnotu, čo vedie k denaturácii bunkovej bielkoviny. Hĺbka a rozsah poranenia závisí od množstva termálnej energie, kontaktnej plochy, vodivosti tkaniva a času expozície. Na popáleniny sa lieči 1 % obyvateľov ročne, z toho 3 % je hospitalizovaných. 

Etiológia

Najčastejšie príčiny popálenín:

 • horúce tuhé telesá, tekutiny, pary a plyny od 50°C (60 %)
 • pôsobením plameňa, horiacim odevom, výbuchom (25 %)
 • žiarením (Slnko, solárium, RTG žiarenie)
 • mechanickým trením
 • chemickými látkami 
 • elektrickým prúdom 

Poranenia horúcou tekutinou sú častejšie u malých detí a u žien, poranenia ohňom u mužov, ¼ úmrtí je spôsobená popálením a ¾ udusením dymom.

Popáleninová choroba

Vzniká pri popálení viac ako 8 % povrchu tela u detí, viac ako 10 % u väčších detí a viac ako 15 % u dospelých. Dochádza pri nej k pruchám regulácie orgánov celkovým pôsobeím tepla na organizmus. Má dve fázy - primárnu a sekundárnu.

 • Primárna fáza (1. - 3. deň) predstavuje šok, pri ktorom dochádza k strate objemu z ciev a k vzniku edémov. V tejto fáze je nutné dopĺňať stratený objem tekutín a bielkovín.
 • Sekundárna fáza je charakteristická následou resorbciou opuchov. 

Klinický obraz

Závisí od stupňa a rozsahu poškodenia kože:

 1. stupeň - erytém (začervenanie), postihnuté miesto je bolestivé
 2. stupeň - erytém, veľmi bolestivý pľuzgier, po dotyku sklon ku krvácaniu
 3. stupeň - koža je nekrotická (odumretá), môže byť šedá, biela, až čierna, nie sú prítomné bolesti
 4. stupeň - tkanivá (svalstvo, fascie, tuk, kosť) sú zuhoľnatené

V klinickom priebehu rozlišujeme tri fázy:

 • Neodkladné obdobie (šokové) - 0-48 hodín
 • Akútne obdobie (popáleninová choroba) - prvé 2-3 týždne
 • Rehabilitačné obdobie 

Diagnostika

Anamnéza a klinické vyšetrenie - skúška bodnutím ihlou – od 3. stupňa nie je prítomná bolesť, skúšku treba zopakovať v časovom odstupe. Ďalej sa využíva RTG ak je prítomné podozrenie na zlomeninu, laboratórne vyšetrenia - odber krvi, odber popálenej kože na presné určenie stupňa popáleniny. Pri inhalačnej traume sa vykonáva laryngoskopia alebo bronchoskopia. Možné je vykonať aj ster z rany a sekrétov na mikrobiologické vyšetrenie. 

Liečba

Prvou úlohou je zabezpečiť transport postihnutého mimo ohrozenie a uhasenie požiaru (vodou, zabalením do prikrývok, váľaním a gúľaním po zemi). Následne sa odstraňuje šatstvo (to, ktoré nie je tesne spojené s kožou). Čo najskôr sa podávajú analgetiká, vhodné je lokálne chladenie, čo najskôr, po jednej hodine už nemá efekt. Používa sa studená voda (15-20°C) ako analgetikum a prevencia opuchov. Pri transporte treba popáleniny sterilne prekryt a lokálne sa nesmú používať žiadne maste.

Vrámci lokánej terapie sa využívajú krémy ako je Dermazin, to hlavne pri popáleninách nižšieho stupňa. Operačná liečba je indikovaná urgentne na vykonanie ochranných nárezov u popálenín od 2. štádia ale až po stabilizácii. Vykonávajú sa kožné transplantácie, kedy môže ísť o autotransplantáciu (darca je samotný pacient),  alotransplantácia (darca je iný človek, príbuzní) alebo xerotransplantát (prasačí, zmrazený transplantát). Možnosť je aj prenos vykultivovanej kože. 

Domáca liečba

 1. Prerušiť kontakt s predmetom, ktorý je zdrojom poranenia

 2. Ak je na koži prítomná látka alebo iné predmety (prstene, náramky, náhrdelníky, opasky), je nutné ich odstrániť.

 3. Popálenú kožu vložte pod prúd tečúcej studenej vody (nie ľadovú), po dobu aspoň 15-20 minút. 

 4. Podľa rozsahu následne treba ranu prekryť sterilným obväzom a vyhľadať lekársku starostlivosť. 

 5. Po zahojení je nutné kožu chrániť 3-6 mesiacov krémom s SPF faktorom.