Portálna hypertenzia

25.01.2023

Stav, kedy je prítomný trvalý vzostup tlaku v portálnej oblasti nad normálne hodnoty – nad 5 mmHg. Portálna žila privádza krv do pečene z oblastí brušných orgánov - žalúdok, tenké a hrubé črevo, slezina a pankreas a má tak dôležité postavenie v detoxikačnom procese organizmu.

Príčiny

Dominantnou príčinou portálnej hypertenzie je zvýšená rezistencia v žilovom systéme a podľa miesta vzniku ju dokážeme rozdeliť na:

  • Prehepatálnu (rezistencia pred pečeňou)
  • Hepatálnu (rezistencia v oblasti pečeňe)
  • Posthepatálnu (rezistencia za pečeňou)

Medzi prehepatálne príčiny najčastejšie zaraďujeme trombózu vo vena lienalis (slezinová žila), ktorá môže vzniknúť na podklade hyperkoagulačného stavu (nadmerná zrážanlivosť krvi). Inými príčinami môžu byť infekcie, úrazy v oblasti brušnej dutiny, vrodené anomálie portálnej žily alebo malignity, ktoré do tejto oblasti prerastajú. 

Do skupiny hepatálnych príčin zaraďujeme zmeny parenchýmu pečene, ktorá sa vyskytuje pri cirhóze, devastáciu pečeňových sínusov, ktorá sa môže vyskytnúť napr. pri alkoholovom poškodení pečene alebo pri cirhóze, ktorá vzniká na toxickom podklade alebo ako následok liekového poškodenia. 

Príčinou posthepatálnej portálnej hypertenzie je hlavne tzv. Buddov – Chiariho syndróm, ktorý je vyvolaný trombózou v žilovom systém, ktorá následne znemožňuje odtok krvi z pečene. Príčiny tohto bloku sú rovnaké, ako pri prehepatálnom trombe. 

Klinický obraz

Ak dôjde k prekážke, ktorá blokuje tok krvi, naše telo má vytvoré skratky, ktoré si v takomto prípade otvára, aby bolo prúdenie krvi zachované. Z toho nám následne vychádzajú príznaky synrómu. 

  • Pavúčikovité névy (drobné žilky v oblasti dekoltu)
  • Pažerákové varixy 
  • Caput medusae (rozšŕené žily v oblasti pupka)
  • Hemoroidy

Medzi ďalšie príznaky zaraďujeme palmárny erytém, čo je začervenanie v oblasti dlaní, zväčšenie sleziny (splenomegália), pri dlhotrvajúcom stave sa vyvíja ascites, čo je nahromadenie voľnej tekutiny v oblasti dutiny brušnej. Môže byť prítomný aj pocit plnosti po jedle, zlého trávenia a sťažené dýchanie. 

Diagnostika

Pri diagnostike sa využíva klinické vyšetrenie prítomných príznakov, ultrasonografické vyšetrenie brucha, Doppler vyšetrenie, ktoré slúži na zmeranie rýchlosti prúdenia krvi v žilovej oblasti, vzácne sa môže priamo vyšetrovať aj tlak vo vena portae. Pre diagnostiku pažerákových varixov sa využíva endoskopické vyšetrenie.

Liečba

Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny a od prítomných príznakov. Doležitá je liečba hepatálneho (pečeňového) poškodenia, ktorá môže spočívať v podávaní hepatoprotektív (Silymarin, Silibinin), dôležité pri alkoholovej etiológie je striktná abstinencia. Komplikácie ochorenia spočívaju hlavne v riziku krvácania z pažerákových varixov, ktorých liečba spočíva v podávaní skupín liečiv, ako sú inhibítory protónovej pumpu (Omeprazol) a terlipresín. Významné miesto v terapii krvácania má endoskopická liečba, pri ťažkom a nezvládnuteľným krvácaním je indikovaná radioinvazívna technika. Neselektívne betablokátory rú indikované len ako profylaxia krvácania a v liečbe akútneho krvácania sa nepoužívajú. 

 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".