Mnohopočetný myelóm (MM)

19.01.2023

Nazývaný aj ako plazmocytóm je nádorové ochorenie vychádzajúce z plazmatických buniek, ktoré sú zodpovedné za tvorbu protilátok. Najčastejšie sa nachádza v kostnej dreni, kde následne pôsobí deštruktívne na kosť. Nádorové bunky sú charakterizované produkciou paraproteínu, ktorý sa využíva aj pri diagnostike. 

Epidemiológia

Ochorenie sa vyskytuje častejšie u mužov nad 50 rokov, u detí sa prakticky nevyskytuje. Incidencia je 4 prípady na 100 000 obyvateľov. 

Etiológia

Príčina vzniku nie je známa. Tak ako to u nádorových ochoreniach býva, rolu v samotnom vzniku hrá genetika a pôsobenie vonkajších faktorov, medzi ktoré zaraďujeme vplyv ionizujúceho žiarenia, pesticídov a niektorých chemikálií. 

Klinický obraz 

Najčastejšií dôvod návštevy lekára pri mnohopočetnom myelóme sú príznaky, ktoré sa individuálne môžu vyskytovať pri akomkoľvek inom ochorení.

  • bolesť v oblasti chrbta a rebier
  • bledosť
  • únava
  • smäd
  • zápcha alebo znížená chuť do jedla.

Presné príčiny vzniku týchto ťažkostí sa označujú skratkou CRAB. C – vápnik (calcium)  R - oblička (ren)  A - anémia  B - kosť (bone)

Lokalita plazmocytómu je najčastejšia v kostnej dreni. Kostná dreň má určitú kapacitu. V tomto prípade je ale utláčaná nadorou masou, a tým pádom si nevie dostatočne zabezpečovať svoju normálnu funkciu. Preto netvorí dostatok červených krviniek, kvôli čomu vznikne anémia (A), ktorá sa prejavuje bledosťou, únavou alebo dušnosťou. 

Svojou lokalitou pôsobí aj na štruktúru kosti. Nádorové bunky produkujú veľké množstvo cytokínov, čo sú látky, ktoré sa podieľajú na zápalovom procese. Tie zvyšujú odbúravanie kostí, čím sa zvyšuje riziko zlomenín, no zároveň sa zvýši hladina vápnika (C) v sére. Veľké množstvo vápnika, inak nazývané aj hyperkalciémia, môže spôsobiť ťažkosti v gastrointestinálnom trakte, ako je napríklad pankreatitída, zápcha alebo nechutenstvo. 

Ako sme spomenuli, mnohopočetný myelóm produkuje veľké množstvo paraproteínu, ktorý môže spôsobovať tzv. hyperviskózny syndróm. Ten je charakteristický zvýšenou hustotou krvi, čo môže viesť k bolesti hlavy alebo k zhoršenému videniu. 

Vplyvom všetkých týchto faktorov dochádza k poškodeniu obličiek (R),  ktoré sa môže prejaviť dehydratáciou a zvýšeným smädom. Prítomné sú aj častejšie infekcie alebo strata na hmotnosti. 

Diagnostika

Pre stanovenie diagnózy je potrebné vyšetriť prítomnosť, typ a množstvo paraproteínu v krvi, prípadne v moči (Bence – Jonesova bielkovina). RTG vyšetrenie preukazuje prítomnosť kostných ložísk.    Vyšetrenie kostnej drene je nutné pre stanovenie prítomnosti a množstva plazmocytómov. Krvný obraz je typický svojou zvýšenou sedimentáciou červených krviniek a známkami anémie. 

Liečba

Pri liečbe sa hladí na zdravotný stav pacieta. Pri bezpríznakovom priebehu sa neodporúča intenzívna terapia, v opačnom prípade sa využíva vysokodávková chemoterapia, transplantácia kostnej drene alebo radioterapia. Pri hyperviskóznom syndróme sa môže vyuziť aj dialyzačná liečba.  Samozrejmosťou je liečba pridružených komplikácií. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".