Hypokaliémia (znížená hladina draslíka v krvi)

25.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Hypokaliémiu definujeme ako hodnotu draslíka v krvi menej ako 3,5 mmol/l. Ide o veľmi častú iónovú poruchu. Môže ísť o skutočný deficit draslíka alebo o jednoduchý presun draslíka z vonkajšieho prostredia do buniek. Nízka hodnota môže byť spôsobená nedostatočným príjmom draslíka v potrave, ide ale skôr o raritnejšiu príčinu, častejšie vyskytujúca sa u malých detí. Môže ísť o zvýšenú stratu draslíka obličkami alebo z gastrointestinálneho traktu, ak dochádza k nadmernému vracaniu alebo k hnačkám. Rovnako nízku hladinu draslíka môžu spôsobovať aj niektoré lieky (diuretiká, laxatíva alebo aj hemodialýza). 

Prejavy

Všeobecne klinické príznaky závisia od rýchlosti poklesu draslíka. Akútny pokles sprevádza závažná symptomatológia, chronický deficit sa znáša dobre, pretože sa organizmus adaptuje. 

  • Kardiálne príznaky - poruchy vedenia a rytmu srdca. Môže byť prítomné výrazné búšenie srdca.
  • Nervovo - svalové príznaky - svalová slabosť až paralýza vrátane postihnutia respiračného svalstva so vznikom respiračnej nedostatočnosti. Dysfunkcia hladkého svalstva vedie k obstipácii (zápche) až paralytickému ileu, pri kalémii menej ako 2 mmol/l môže dôjsť k ischémii svalov s následnou rabdomyolýzou – rozpadu svalstva.
  • Metabolické prejavy - hypokaliémia spomaľuje uvoľňovanie inzulínu, to znamená, že sa znižuje glukózová tolerancia. Svojím vplyvom na metabolizmus bielkovín je chronická hypokaliémia príčinou poruchy rastu. 
  • Obličkové prejavy -  dochádza k zníženiu koncentračnej schopnosti obličiek, čo sa prejaví nadmerným močením, nadmerným smädom a nadmerným pitím. 

Diagnostika 

Vyšetrenie draslíka spadá medzi vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú takmer pri každej diagnostike. Draslík je možné vyšetriť z krvi a z moču. Popri vyšetrení draslíku je nutné vyšetriť aj ostatné minerály a ióny, ako je nátrium (sodík), chloridy, magnézium alebo fosfáty. Nutné je vyšetriť aj EKG a zvážiť doplňujúce vyšetrenia, ako je krvný obraz, zápalové parametre, acidobázickú rovnováhu a netreba zabúdať na vyšetrenie glykémie, teda hodnoty cukru v krvi. Podľa predpokladanej príčiny sa môže indikovať ešte vyšetrenie hladín hormónov. 

Terapia 

Nutné je v prvom rade riešiť primárnu príčinu vzniku hypokaliémie. Pri mierne zníženej hodnote dokážeme draslík nahrádzať perorálne (ústami), podávajú sa preparáty draslíka, ovocie bohaté na draslík, ako sú banány, pomaranče a sušené ovocie. Nikdy neužívajte tablety draslíka bez lekárskeho odporučenia. V závažnejších prípadoch sa nahrádza draslík intravenózne (cez žilu). Môžu sa využiť aj diuretiká, ktoré šetria draslík v organizme.