Priapizmus

21.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Priapizmus označuje prolongované, a pre väčšinu pacientov bolestivé, stoporenie penisu, ktoré nie je vyvolané sexuálnym vzrušením, nie sú prítomné príjemné pocity a nezakončuje ho ejakulácia. Názov priapizmus je odvodený od gréckeho boha plodnosti Priapa, ktorý bol znázorňovaný s nadmerne veľkým pohlavným údom. Priapizmus môže vznikať bez zjavnej príčiny, systémovými ochoreniami, ale aj užitím niektorých liečiv. Existuje aj ženská obdoba, pri ktorej dochádza k erekcii klitorisu, nazývaná klitorizmus.

Prejavy a delenie

Hlavným príznakom priapizmu je prolongovaná erekcia, zvyčajne trvajúca dlhšie ako štyri hodiny bez predchádzajúceho sexuálneho vzrušenia alebo stimulácie. Príznaky ďalej závisia od typu priapizmu.

Ischemický priapizmus

Ischemický priapizmus, tiež nazývaný priapizmus s nízkym prietokom, je výsledkom neschopnosti krvi opustiť penis. Ischémia označuje čiastočné alebo úplné zastavenie prísunu krvi. Krv stagnuje v penise, pretože je porušený venózny (žilový) odtok z penisu. Následkom toho sa znižuje obsah kyslíku v krvi, čo v ďalšom priebehu spôsobuje poškodenie tkanív penisu. Venózny odtok môže byť narušený ako následok mechanickej obštrukcie vén (žíl). Ischemický priapizmus je častejším typom priapizmu a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť, aby sa predišlo komplikáciám spôsobeným nedostatočným prísunom kyslíka do tkanív penisu, ako je odumretie tkaniva.

Príznaky:

 • Erekcia trvajúca viac ako štyri hodiny nesúvisiaca so sexuálnym vzrušením alebo stimuláciou.
 • Pevné telo (corpus) penisu, ale žaluď (glans) penisu je mäkký.
 • Postupne sa zhoršujúca bolesť penisu.

Rekurentný alebo intermitentný priapizmus – je formou ischemického priapizmu. Ide o opakujúce sa epizódy predĺženej erekcie. Vyskytuje sa častejšie u mužov, ktorí majú dedičnú poruchu charakterizovanú abnormálne tvarovanými červenými krvinkami (kosáčikovitá anémia). Kosáčikovité červené krvinky blokujú krvné cievy v penise, čo spôsobuje stagnáciu krvi a erekciu. Stav sa môže postupne vyvíjať. Začína nechcenými a bolestivými erekciami krátkeho trvania a môže časom progredovať do častejších a dlhších erekcií. Rekurentný priapizmus sa môže objaviť už počas detstva.

Neischemický priapizmus

Neischemický priapizmus, tiež známy ako priapizmus s vysokým prietokom, nastáva, keď prietok krvi cez tepny penisu nefunguje správne. Podkladom je nekontrolovaný a neregulovaný prítok arteriálnej krvi do kavernóznych telies (erektilné telieska zodpovedné za erekciu) na podklade priameho poranenia artérie, ktorá ich zásobuje alebo jej pomliaždením. Neregulovaný prítok arteriálnej krvi do kavernóznych telies spôsobuje ich rozšírenie. Krv tu však nestagnuje, ale voľne odteká cez neporušený venózny systém kavernóznych telies.

Príznaky:

 • Erekcia trvajúca viac ako štyri hodiny alebo nesúvisiaca so sexuálnym záujmom alebo stimuláciou.
 • Vzpriamený, ale nie úplne tuhé telo (corpus) penisu.
 • Zvyčajne nie bolestivé.

Príčiny 

 • Prímarny priapizmus – idiopatický (bez zistenej príčiny).
 • Sekundárny priapizmus 
  •  Poliekový – tricyklické antidepresíva, niektoré antihypertenzíva, antikogulancia (warfarin, heparín), mužské pohlavné hormóny (testosterón, androstendión).
  •  Drogy – marihuana, alkohol, kokaín.
  •  Hematologické ochorenia – kosáčikovitá anémia, leukémie, trombocytopénia.
  •  Neurologické ochorenia.
  •  Úrazy. 

Diagnostika

V anamnéze je dôležitá najmä doba trvania, údaj o bolestivosti, predchádzajúcom výskyte priapizmu. Nemenej dôležité sú informácie o užívaných liekoch, užívaní drog, ale aj úrazoch v oblasti malej panvy. Fyzikálne vyšetrenie preukáže úplne mäkký žaluď a erektované telo penisu. Laboratórne vyšetrenie vrátane zahrňuje toxikológické vyšetrenie, krvný obraz, vyšetrenie acidobázickej rovnováhy (ABR) krvi odobranej z penisu (rozlíšenie ischemickej a neischemickej formy priapizmu). Dopplerovské ultrasonografické vyšetrenie ciev penisu na posúdenie toku krvi a rozlíšenie oboch foriem priapizmu. Angiografia panvových tepien, aby sa vylúčila prítomnosť arterio-venóznych fistúl, čo sú patologické spojenia medzi tepnovým a žilovým riečiskom. Angiografia súčasne umožňuje aj terapeutickú embolizáciu (uzavretie) patologických spojení. 

Terapia 

Liečba priapizmus sa odlišuje v závislosti od toho, o ktorú formu ochorenia ide. Pri ischemickom priapizme využívame chladenie a aplikáciu andrenalínu do erektilných teliesok, takzvane intrakorporálne. Adrenalín spôsobí vazokonstrikciu, stiahnutie ciev, čím sa obmedzí prítok krvi do penisu, a tak sa zníži tlak. Ďalej možno využiť aspiráciu krvi, teda injekčné odsatie krvi z penisu. Možnosťou poslednej voľby je vytvorenie umelých cievnych spojení, takzvaných shuntov, ktoré umožnia odtok stagnujúcej krvi. Neischemický priapizmus obvykle nie je nutné liečiť, pretože dochádza k spontánnemu ústupu erekcie. Ak erekcia pretrváva bez zlepšenia, potom možno využiť selektívnu embolizáciu, pri ktorej sa uzavrú artérie privádzajúce krv do erektilných teliesok penisu.