Placenta preavia

21.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Placenta praevia je stav v tehotenstve, keď placenta čiastočne alebo úplne prekrýva vnútornú bránku krčka maternice, čím bráni vstupu plodu do pôrodných ciest. Najčastejším príznakom je vaginálne krvácanie v druhej polovici tehotenstva. Placenta praevia je indikáciou na pôrod cisárskym rezom. 

Prejavy

Placenta praevia predstavuje komplikáciu v tehotenstve, kedy placenta čiastočne alebo úplne prekrýva vnútornú bránku krčka maternice. Zabraňuje vstupu plodu do pôrodných ciest. 

 • Náhle vzniknuté nebolestivé krvácanie jasne červenej krvi v treťom trimestri, ktoré spontánne zastane. Vzniká v čase prvej remodelácie dolného segmentu maternice, čoho cieľom je príprava pôrodných ciest na blížiaci sa pôrod. 
 • Môže sa častejšie vyskytovať priečna poloha plodu.
 • V 10% prípadov prebieha úplne asymptomaticky.
 • Po nástupe pôrodnej činnosti znemožňuje pôrod vaginálnou cestou a môže byť tiež sprevádzaná krvácaním.

Delenie

 • Nízko nasadajúca placenta – placenta je menej ako 2 cm od vnútornej bránky, ale nezasahuje do nej. 
 • Placenta praevia marginalis – okraj placenty siaha k okraju vnútornej bránky, ale neprekrýva ju.
 • Placenta praevia partialis – placenta čiastočne prekrýva vnútornú bránku.
 • Placenta praevia totalis (centralis) – placenta úplne prekrýva vnútornú bránku.  

Rizikové faktory

 • Vyšší vek matky.
 • Viacplodová tehotnosť.
 • Viacrodička (multipara).
 • Fajčenie.
 • Anamnéza cisárskeho rezu.
 • Vrodené vývojové chyby maternice.
 • Asistovaná reprodukcia.

Diagnostika

Vaginálne krvácanie je jednou z najčastejších príčin, prečo tehotná žena vyhľadá lekársku pomoc. Zároveň akékoľvek krvácanie, ktoré sa vyskytne po druhom trimestri, by malo upozorniť gynekológa na možnosť placenty praevia. V tejto situácii je digitálne vyšetrenie (vyšetrenie pomocou prstov) prísne kontraindikované. Je nutné urobiť ultrasonografické vyšetrenie na potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy, ako aj zhodnotenie stupňa v prípade, že sa jedná o placentu praevia. Strach z transvaginálnej ultrasonografickej sondy je častý, avšak tento spôsob vyšetrenia je nielen úplne bezpečný, ale aj odporúčaný. Uloženie placenty je možné posúdiť aj transabdominálnou ultrasonografickou sondou, no v prípade, že placenta nasadá na zadnú stenu maternice, môže byť jej zobrazenie sťažené až nemožné.

Liečba 

 • Prísny pokojový režim nie je indikovaný.

 • Vaginálny pohlavný styk sa neodporúča po 20. týždni gravidity.

 • Odporúča sa substitúcia preparátmi železa, aby sa čo najviac zlepšil krvný obraz pred pôrodom. 

 • Pôrod cisárskym rezom po ukončení 36. – 37. gestačného týždňa.

 • Ak sa jedná o nízko nasadajúcu placentu je možný vaginálny pôrod so súhlasom rodičky. Riziko krvácania je 25 %.