Erythema infectiosum (Piata choroba)

29.02.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Piata choroba, známa aj ako erythema infectiosum, je infekčné vírusové ochorenie spôsobené parvovírusom B19. Najčastejšie sa vyskytuje u detí vo veku od 5 do 15 rokov. Hlavnými príznakmi sú vyrážka, mierna horúčka a príznaky podobné chrípke (flu-like symptoms). Vyrážka v tvare motýľa sa zvyčajne objavuje v oblasti tváre a postupne sa šíri na trup, chrbát a končatiny. Ochorenie má obvykle ľahký priebeh bez rozvoja komplikácií. Rizikové skupiny pre vznik komplikácií sú imunokompromitovaní jedinci a tehotné ženy.

Etiológia:

Príčinou piatej choroby je infekcia parvovírusom B19. Parvovírus B19 je malý, jednovláknový DNA vírus. Šírenie vírusu prebieha najmä prostredníctvom respiračných kvapôčok vydychovaných infikovanými osobami. Ďalším spôsobom šírenia je prenos krvou, napríklad pri krvných transfúziách  alebo vertikálnym prenosom z matky na plod počas tehotenstva. V súčasnosti neexistuje komerčne dostupná vakcína proti parvovírusu B19. Väčšina ľudí si vytvorí imunitu voči vírusu po prvotnej infekcii a títo jedinci sú následne chránení pred opakovanou infekciou vlastnými protilátkami.

Rizikové faktory:

 • Vek: Piata choroba sa najčastejšie vyskytuje u detí vo veku od 5 do 15 rokov.
 • Expozícia: Infekcia parvovírusom B19 sa šíri najmä v kolektívnych zariadeniach, ako sú školy alebo detské škôlky.
 • Imunitný stav: Jedinci s oslabeným imunitným systémom, vrátane tehotných žien a ľudí s imunodeficienciami, majú väčšie riziko ťažšieho priebehu a rozvoja komplikácií.
 • Ročné obdobie:  Erythema infectiosum má sezónnu závislosť, najčastejšie sa vyskytuje v zimnom a jarnom ročnom období.

Klinický obraz:

 • Inkubačná doba: Po vystavení sa parvovírusu B19 začína inkubačná doba, ktorá trvá obvykle 4 až 14 dní. Po uplynutí inkubačnej doby sa rozvíjajú prvé príznaky.
 • Príznaky podobné chrípke: Ochorenie sa často začína nešpecifickými príznakmi, ako sú malátnosť, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov a niekedy aj mierna horúčka. Tieto príznaky môžu pretrvávať niekoľko dní pred vznikom vyrážky.
 • Vyrážka: Hlavným príznakom je vyrážka, ktorá sa zvyčajne objavuje ako svetloružové alebo červené škvrny na tvári, najmä na lícach v tvare motýľa. Postupne sa môže šíriť na trup, chrbát a končatiny. Vyrážka má často sieťkovaný alebo mramorovaný vzhľad.
 • Ústup ťažkostí: Vyrážka zvyčajne zmizne po pár dňoch a postihnutá koža sa uzdravuje. Celkový stav pacienta sa zlepšuje, až kým sa všetky príznaky nevytratia.

U väčšiny pacientov prebieha erythema infectiosum bez komplikácií. U tehotných žien a ľudí s oslabeným imunitným systémom môžu byť priebeh sťažený rozvojom komplikácií.

Diagnostika:

Diagnóza piatej choroby sa stanoví na základe anamnézy a klinických príznakov pacienta, najmä ak má charakteristickú tvárovú vyrážku sprevádzanú ďalšími typickými príznakmi.  V niektorých prípadoch je potrebné potvrdiť diagnózu pomocou laboratórnych testov. 

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Lekár môže stanoviť diagnózu piatej choroby na základe typických príznakov, ako je tvárová vyrážka, sprevádzaná miernou horúčkou a ďalšími nešpecifickými príznakmi.
 • Laboratórne testy: V niektorých prípadoch lekár odporučí krvné testy na detekciu protilátok proti parvovírusu B19, ktorý je zodpovedný za vznik piatej choroby. 
 • PCR testovanie: Polymerázová reťazová reakcia (PCR) sa používa na priamu detekciu DNA parvovírusu B19 v krvi. Tento test je užitočný v prípadoch, keď je potrebné určiť aktívnu infekciu.

Terapia:

Liečba piatej choroby je symptomatická,  zameraná na zmiernenie príznakov, pretože väčšina prípadov prebieha ľahko a spontánne sa vylieči bez potreby špecifických liekov. 

 • Symptomatická liečba: Na zmiernenie príznakov sa používajú lieky proti bolesti a horúčke, napríklad paracetamol alebo ibuprofén. Tieto lieky zmierňujú bolesť svalov, kĺbov a hlavy, zmierňujú horúčku a ďalšie nepríjemné príznaky.
 • Opatrenia na zmiernenie svrbenia: Ak je vyrážka sprevádzaná svrbením, sú odporúčané lokálne prípravky, ako napríklad krém proti svrbeniu alebo antihistaminiká.
 • Hydratácia: Dôležité je udržiavať hydratáciu príjmom dostatočného množstva tekutín, najmä v prípade horúčky, aby sa predišlo dehydratácii.
 • Oddych: Pacienti s erythema infectiosum by mali dodržiavať dostatok odpočinku a vyhýbať sa fyzickej námahe, kým sa nezlepší ich celkový stav.

Prevencia:

 • Dodržiavanie hygienických noriem: Dôležité je dodržiavať základné hygienické opatrenia, ako je pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou, najmä po kontakte s chorými osobami alebo ich predmetmi.

 • Izolácia: Vzhľadom k tomu, že piata choroba sa šíri prostredníctvom respiračných kvapôčok, odporúča sa izolácia infikovaných osôb od ostatných, najmä od tehotných žien a osôb s oslabeným imunitným systémom.

 • Podpora imunity: Zdravý životný štýl, vrátane vyváženej stravy, dostatku spánku a minimalizácie stresu, vedie k posilneniu imunitného systému a pomáha telu bojovať proti infekciám.

 • Ochrana v kolektívnych zariadeniach: V miestach so zvýšeným rizikom šírenia infekcie, ako sú školy, detské škôlky alebo zdravotnícke zariadenia, je dôležité dodržiavať opatrenia na minimalizáciu šírenia infekcií, zabezpečiť čistenie a dezinfekciu povrchov, pravidelné vetranie miestností a pravidelné umývanie rúk.