Ehrlichióza

20.02.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Ehrlichióza je infekčné ochorenie spôsobené baktériami rodu Ehrlichia. Tieto baktérie sa prenášajú kliešťami, ktoré sa dostávajú do organizmu hostiteľa počas uhryznutia kliešťom. Existuje niekoľko druhov Ehrlichia vyvolávajúcich ehrlichiózu u ľudí, pričom najčastejšia je Ehrlichia chaffeensis. Symptómy ehrlichiózy zahŕňajú horúčku, zimnicu, únavu, svalové bolesti a vyrážku. Liečba sa zvyčajne vykonáva perorálnymi antibiotikami, ale vážne prípady môžu vyžadovať hospitalizáciu s intravenóznou antibiotickou terapiou. 

Rizikové faktory:

Existuje niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku ehrlichiózy:

 • Činnosti na voľnom priestranstve: Ľudia, ktorí trávia veľa času vonku v oblastiach, kde sa vyskytujú kliešte, ako sú lesy, lúky alebo záhrady, majú väčšie riziko ehrlichiózy.
 • Letné mesiace: Ehrlichióza je častejšia počas letných mesiacov, keď je aktivita kliešťov najvyššia.
 • Nedostatočná prevencia: Nepoužívanie repelentov proti kliešťom, nevhodný odev pri pobyte v prírode a nedostatok vykonávania kontrol na prítomnosť kliešťov po návrate z oblastí s vysokým rizikom zvyšuje pravdepodobnosť infekcie.
 • Oblasti s vysokým výskytom ochorenia: Ak žijete v oblastiach alebo cestujete do oblastí s vysokým výskytom ehrlichiózy, riziko infekcie sa zvyšuje.
 • Osobné faktory: Jedinci s oslabeným imunitným systémom, ako sú starší ľudia alebo jedinci s chronickými ochoreniami, sú náchylnejší na infekcie. 

Príznaky:

Inkubačná doba ehrlichiózy, čo je čas medzi momentom, keď je človek vystavený infekčnému agens a vznikom prvých príznakov, sa zvyčajne pohybuje od 1 do 2 týždňov. Avšak táto doba sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho druhu Ehrlichia a individuálnych faktorov, ako je imunitný stav jedinca, množstvo patogénu, ktorému bolo vystavené a iné. Medzi príznaky ehrlichiózy patria:

 • horúčka a zimnica
 • atralgie (bolesti kĺbov)
 • myalgie (bolesti svalov)
 • únava, celková slabosť
 • vyrážka
 • nevoľnosť
 • hnačka, zvracanie
 • lymfadenopatia (zväčšenie lymfatických uzlín)
 • nevoľnosť
 • bolesť hlavy
 • závraty a podráždenosť
 • zmeny v hematologických parametroch, ako je trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek) a leukopénia (znížený počet bielych krviniek)

Komplikácie:

Ehrlichióza môže viesť k rôznym komplikáciám, najmä ak nie je správne diagnostikovaná a liečená. V závažných prípadoch ehrlichióza spôsobuje:

 • Hypotenzia: Nízky krvný tlak môže byť príznakom závažného stavu a vyžaduje urgentnú lekársku intervenciu.
 • Krvácanie: Niektoré formy ehrlichiózy spôsobujú krvácanie v dôsledku zhoršenej koagulácie krvi.
 • Zlyhanie orgánov: Vo vážnych prípadoch môže ehrlichióza spôsobiť zlyhanie obličiek, pečene alebo pľúc.
 • Neurologické komplikácie: Ehrlichióza môže ovplyvniť nervový systém a vyvolať neurologické komplikácie, ako je meningitída alebo encefalitída.
 • Respiračné ťažkosti

Je dôležité si uvedomiť, že väčšina prípadov ehrlichiózy reaguje dobre na antibiotickú liečbu a po liečbe sa pacient úplne zotaví. Avšak, v prípade vážnych komplikácií je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Diagnostika:

 • Odber anamnézy: Lekár zhromažďuje informácie o pacientových symptómoch, dĺžke ich trvania. Pýta sa či bol pacient vystavený rizikovým faktorom, ako je pobyt v oblastiach s vysokým výskytom kliešťov.
 • Fyzikálne vyšetrenie: Lekár fyzikálne vyšetruje pacienta za účelom zistenie príznakov, ako sú horúčka, zväčšené lymfatické uzliny alebo vyrážka.
 • Laboratórne testy: K potvrdeniu diagnózy sa obvykle používajú laboratórne testy. To zahŕňa testy krvi, ktoré zisťujú prítomnosť protilátok proti baktériám Ehrlichia, ako aj testy PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktoré detegujú samotné baktérie alebo ich genetický materiál v krvi. Tieto testy sa používajú na identifikáciu baktérie a určenie typu baktérie.
 • Diferenciálna diagnostika: Potrebné je vylúčiť iné možné príčiny symptómov, ako sú iné infekčné choroby prenášané hmyzom alebo autoimunitné ochorenia.

Terapia:

 • Antibiotiká (ATB): Typickým liekom pri liečbe ehrlichiózy sú tetracyklínové antibiotiká, ako napríklad doxycyklín. Ďalšie možné antibiotiká zahŕňajú rifampín a chloramfenikol. Liečba trvá obvykle 5 až 14 dní, v závislosti od závažnosti ochorenia a druhu použitého antibiotika.
 • Podporná starostlivosť: Okrem ATB liečby je potrebná aj podporná starostlivosť, ktorá zahŕňa dostatočnú hydratáciu, odpočinok a zmierňovanie príznakov.
 • Monitorovanie: Pacienti s ehrlichiózou by mali byť pravidelne monitorovaní, aby sa predišlo rozvoju komplikácií alebo zhoršeniu stavu. 
 • Hospitalizácia: V závažnejších prípadoch ehrlichiózy môže byť potrebná hospitalizácia na poskytnutie intenzívnej starostlivosti a intravenózneho podávania ATB.

Je dôležité dodržiavať pokyny lekára a dokončiť predpísanú liečbu antibiotikami aj v prípade, že sa pacient cíti lepšie, aby sa zabránilo recidíve ochorenia alebo vzniku rezistentných kmeňov baktérií. Infekcia je smrteľnú u 2 až 5 percent pacientov, ktorí nedostanú včasnú terapiu.  K úmrtiu dochádza najčastejšie u detí do 10 rokov a u seniorov.

Prevencia:

 • Nosenie ochranného oblečenia: Pri pobyte v oblastiach, kde sa vyskytujú kliešte, je odporúčané nosiť dlhé rukávy a nohavice, čo znižuje riziko kontaktu s kliešťom.

 • Používanie repelentov: Aplikácia repelentov proti hmyzu, ktoré obsahujú DEET (N,N-diethyl-m-toluamid) alebo picaridín, minimalizuje riziko uhryznutia kliešťom.

 • Kontrola na prítomnosť kliešťov: Po návrate z oblastí s vysokým výskytom kliešťov je dôležité dôkladne skontrolovať telo, oblečenie a vybavenie na prítomnosť kliešťov. Dôležité je venovať osobitnú pozornosť oblastiam ako sú pokožka, vlasy, podpazušie, okolie uší a ďalšie záhyby tela.

 • Zbavenie sa kliešťov: Ak sa na tele nájde kliešť, je dôležité ho správne odstrániť. To sa má vykonať čo najskôr a použitím vhodného nástroja, ako je špicatá pinzeta alebo špeciálny nástroj na odstraňovanie kliešťov. Je dôležité odstrániť kliešť čo najbližšie pri koreni, aby sa minimalizovalo riziko zostávajúcich častí kliešťa v tele. Bezpečnejšie je nechať odstránenie kliešťa na lekára.

 • Ochrana domácich zvierat: Ak máte domáce zvieratá, je dôležité chrániť ich proti kliešťom použitím vhodných repelentov alebo obojku proti kliešťom.