Alkaptonúria

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Alkaptonúria je vzácne genetické ochorenie spôsobené mutáciou v géne HGD (homogentizát 1,2-dioxigenáza). Tento gén je zodpovedný za kódovanie enzýmu homogentizát 1,2-dioxigenáza, ktorý je dôležitý v metabolizme aminokyselín tyrozínu a fenylalanínu. Za normálnych okolností sa homogentizát rozkladá na homogentizín, avšak v prípade alkaptonúrie je genetická mutácia príčinou nefunkčného alebo nedostatočne účinného enzýmu. Pri alkaptonúrii sa homogentizín nedostatočne rozkladá, čo vedie k jeho hromadeniu v tele. Tento kumulovaný homogentizín sa následne odbúrava a vylučuje močom, pričom spôsobuje tmavnutie moču. 

Dedičnosť:

Alkaptonúria je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, čo znamená, že obaja rodičia musia byť nositeľmi defektného génu, aby mohli preniesť ochorenie na svoje potomstvo. Ak sú obaja rodičia nositeľmi, existuje 25% pravdepodobnosť, že ich potomstvo bude postihnuté alkaptonúriou. Ak je iba jeden z rodičov nositeľom defektného génu, potomstvo nebude trpieť touto genetickou poruchou, ale môže byť nositeľom génu. 

Klinický obraz:

 • Tmavnutie moču: Jedným z najvýraznejších príznakov alkaptonúrie je tmavnutie moču, ktoré môže byť výrazné. Moč pripomína farbu piva alebo čierneho čaju, čo je spôsobené vysokou koncentráciou kyseliny homogentisovej.
 • Močové kamene: V močových cestách môže kyselina homogentisová vytvárať kryštály a spôsobiť tak vznik močových kameňov.
 • Postihnutie kĺbov: Kyselina homogentisová sa ukladá v kĺboch, čo môže vyvolať zápal (artritídu) spojenú s tvorbou čiernych pigmentovaných usadenín v kĺboch. Zápal vedie k bolesti, opuchom a obmedzeniu pohyblivosti v postihnutých kĺboch.
 • Kardiovaskulárne komplikácie: Niektorí jedinci s alkaptonúriou majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych komplikácií.
 • Škvrny v očiach: Ukladanie kyseliny homogentisovej môže spôsobiť aj tmavé sfarbenie ušnice a vznik tmavých škvŕn v očiach.

Diagnostika:

Diagnóza alkaptonúrie sa obvykle vykonáva kombináciou klinického vyšetrenia, analýzy symptómov a genetických testov.

 • Klinické vyšetrenie: Lekár zisťuje prítomnosť charakteristických príznakov alkaptonúrie, ako je tmavnutie moču, bolesti kĺbov, sfarbenie spojivových tkanív a iné symptómy.
 • Analýza moču: Moč postihnutých jedincov sa testuje na prítomnosť homogentizínu, ktorý je produktom metabolizmu tyrozínu a jeho hodnota býva u pacientov s alkaptonúriou zvýšená.
 • Genetický test: Genetické testy môžu identifikovať prítomnosť mutácií v géne HGD, ktorý je zodpovedný za alkaptonúriu. Tieto testy sa vykonávajú u jednotlivcov s príznakmi alkaptonúrie alebo u rodinných príslušníkov nositeľov ochorenia.
 • Histologické vyšetrenie: V niektorých prípadoch sa vykonáva histologické vyšetrenie tkanív za účelom identifikácie nahromadených pigmentov spojených s alkaptonúriou.

Terapia:

V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by viedla k vyliečeniu alkaptonúrie. Liečba sa preto zameriava predovšetkým na zmiernenie symptómov a predchádzaniu komplikácií. Medzi hlavné terapeutické metódy alkaptonúrie patria:

 • Diéta: Správna diéta pomáha minimalizovať tvorbu a nahromadenie homogentizínu. Jedinci s alkaptonúriou by mali konzumovať stravu s obmedzením potravín bohatých na tyrozín a fenylalanín.

 • Monitorovanie symptómov: Zahŕňa sledovanie pigmentácie tkanív, funkcie kĺbov a sledovanie príznakov srdcových a iných orgánových komplikácií.

 • Chirurgická intervencia: V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická intervencia, napríklad pri závažných komplikáciách spojených s kĺbmi.

 • Liečba symptómov: Symptomatická liečba môže zahŕňať užívanie analgetík na zmiernenie bolesti spojenej s artritídou a inými komplikáciami.

 • Fyzioterapia: Fyzioterapia a rehabilitačné cvičenia sú prospešné pri zlepšovaní pohybu a udržiavaní flexibility kĺbov.

 • Genetické poradenstvo: Osoby s alkaptonúriou alebo tí, ktorí sú nositeľmi mutácií v géne, môžu zvážiť genetické poradenstvo pred plánovaním tehotenstva. Genetické poradenstvo umožňuje odhadnúť riziko pre potenciálne potomstvo.