Alkaptonúria

01.02.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Alkaptonúria je vzácne genetické ochorenie spôsobené mutáciou v géne HGD (homogentizát 1,2-dioxigenáza). Tento gén je zodpovedný za kódovanie enzýmu homogentizát 1,2-dioxigenáza, ktorý je dôležitý v metabolizme aminokyselín tyrozínu a fenylalanínu. Za normálnych okolností sa homogentizát rozkladá na homogentizín, avšak v prípade alkaptonúrie je genetická mutácia príčinou nefunkčného alebo nedostatočne účinného enzýmu. Pri alkaptonúrii sa homogentizín nedostatočne rozkladá, čo vedie k jeho hromadeniu v tele. Tento kumulovaný homogentizín sa následne odbúrava a vylučuje močom, pričom spôsobuje tmavnutie moču. 

Dedičnosť:

Alkaptonúria je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, čo znamená, že obaja rodičia musia byť nositeľmi defektného génu, aby mohli preniesť ochorenie na svoje potomstvo. Ak sú obaja rodičia nositeľmi, existuje 25% pravdepodobnosť, že ich potomstvo bude postihnuté alkaptonúriou. Ak je iba jeden z rodičov nositeľom defektného génu, potomstvo nebude trpieť touto genetickou poruchou, ale môže byť nositeľom génu. 

Klinický obraz:

 • Tmavnutie moču: Jedným z najvýraznejších príznakov alkaptonúrie je tmavnutie moču, ktoré môže byť výrazné. Moč pripomína farbu piva alebo čierneho čaju, čo je spôsobené vysokou koncentráciou kyseliny homogentisovej.
 • Močové kamene: V močových cestách môže kyselina homogentisová vytvárať kryštály a spôsobiť tak vznik močových kameňov.
 • Postihnutie kĺbov: Kyselina homogentisová sa ukladá v kĺboch, čo môže vyvolať zápal (artritídu) spojenú s tvorbou čiernych pigmentovaných usadenín v kĺboch. Zápal vedie k bolesti, opuchom a obmedzeniu pohyblivosti v postihnutých kĺboch.
 • Kardiovaskulárne komplikácie: Niektorí jedinci s alkaptonúriou majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych komplikácií.
 • Škvrny v očiach: Ukladanie kyseliny homogentisovej môže spôsobiť aj tmavé sfarbenie ušnice a vznik tmavých škvŕn v očiach.

Diagnostika:

Diagnóza alkaptonúrie sa obvykle vykonáva kombináciou klinického vyšetrenia, analýzy symptómov a genetických testov.

 • Klinické vyšetrenie: Lekár zisťuje prítomnosť charakteristických príznakov alkaptonúrie, ako je tmavnutie moču, bolesti kĺbov, sfarbenie spojivových tkanív a iné symptómy.
 • Analýza moču: Moč postihnutých jedincov sa testuje na prítomnosť homogentizínu, ktorý je produktom metabolizmu tyrozínu a jeho hodnota býva u pacientov s alkaptonúriou zvýšená.
 • Genetický test: Genetické testy môžu identifikovať prítomnosť mutácií v géne HGD, ktorý je zodpovedný za alkaptonúriu. Tieto testy sa vykonávajú u jednotlivcov s príznakmi alkaptonúrie alebo u rodinných príslušníkov nositeľov ochorenia.
 • Histologické vyšetrenie: V niektorých prípadoch sa vykonáva histologické vyšetrenie tkanív za účelom identifikácie nahromadených pigmentov spojených s alkaptonúriou.

Terapia:

V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by viedla k vyliečeniu alkaptonúrie. Liečba sa preto zameriava predovšetkým na zmiernenie symptómov a predchádzaniu komplikácií. Medzi hlavné terapeutické metódy alkaptonúrie patria:

 • Diéta: Správna diéta pomáha minimalizovať tvorbu a nahromadenie homogentizínu. Jedinci s alkaptonúriou by mali konzumovať stravu s obmedzením potravín bohatých na tyrozín a fenylalanín.

 • Monitorovanie symptómov: Zahŕňa sledovanie pigmentácie tkanív, funkcie kĺbov a sledovanie príznakov srdcových a iných orgánových komplikácií.

 • Chirurgická intervencia: V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická intervencia, napríklad pri závažných komplikáciách spojených s kĺbmi.

 • Liečba symptómov: Symptomatická liečba môže zahŕňať užívanie analgetík na zmiernenie bolesti spojenej s artritídou a inými komplikáciami.

 • Fyzioterapia: Fyzioterapia a rehabilitačné cvičenia sú prospešné pri zlepšovaní pohybu a udržiavaní flexibility kĺbov.

 • Genetické poradenstvo: Osoby s alkaptonúriou alebo tí, ktorí sú nositeľmi mutácií v géne, môžu zvážiť genetické poradenstvo pred plánovaním tehotenstva. Genetické poradenstvo umožňuje odhadnúť riziko pre potenciálne potomstvo.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".