Osýpky (Morbilli)

04.01.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Osýpky sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie spôsobené vírusom nazývaným Morbillivírus. Ochorenie je typicky sprevádzané charakteristickou vyrážkou, kašľom, zápalom spojiviek alebo nádchou. Prenos infekcie je sprostredkovaný kvapôčkovou cestou z človeka na človeka. Po kontakte s infekciou je približne 90-100 % šanca nákazy u vnímavého jedinca. Najviac je ohrozená neočkovaná detská ale aj dospelá populácia a imunokompromitovaní pacienti. Proti ochoreniu sa na území Slovenskej republiky ale aj krajín Európskej únie a Spojených štátov amerických očkuje kombinovanou živou vakcínou. Napriek zavedenú očkovaniu výskyt ochorenia stúpa v posledných rokoch a preočkovanosť obyvateľstva nie je dostatočná na vytvorenie kolektívnej imunity.

Pôvodca a prenos

Pôvodcom ochorenia je RNA vírus tzv. Morbillivírus patriaci do čeľade Paramyxovírusov. Zdrojom nákazy je chorý človek, ktorý je infekčný cca 5 dní pred objavením výsevu až 4 dni potom. Vstupnou bránou pre infekciu je respiračný trakt alebo spojivky a prenáša sa kvapôčkovým prenosom. Na povrchoch je vírus aktívny aj 2 hodiny, to znamená, že šírenie nákazy je možný aj bez priameho medziľudského kontaktu.  

Klinická manifestácia

Po nakazení nastáva inkubačné obdobie, ktoré trvá od 6 do 21 dní (v priemere 13 dní). Počas tejto periódy je jedinec asymptomatický, teda nemá žiadne príznaky. Vírus sa v organizme množí lokálne neskôr cestou lymfatického systému sa dostáva do krvi a vzniká tzv. virémia.

Ďalej nasleduje prodromálne obdobie, ktoré trvá od 2 do 4 dní. Toto štádium je už sprevádzané príznakmi a to horúčkou, slabosťou, nechutenstvom, zápalom spojiviek, kašľom alebo nádchou. Dieťa má charakteristický uplakaný výraz tváre. Približne 48 hodín pred objavením sa výsevu, vznikajú na bukálnej sliznici v dutine ústnej tzv. Koplikove škvrny. Majú vzhľad šedo-bielych makúl na červenom podklade na sliznici v oblasti dolných stoličiek.

Ďalším štádiom ochorenia je exantémové obdobie, charakterizované vznikom typického morbiliformného výsevu. Vzniká 2 až 4 dni po objavení sa horúčky. Je typicky červený, splývavý, makulopapulózny, objavuje sa najprv na záhlaví a za ušami, šíri sa na tvár a postupne smerom dole na celé telo. Exantém bledne po približne 5 dňoch v tom istom smere ako vznikol, teda zhora nadol.

Komplikácie

Približne v 30 % prípadoch sa vyvinie závažná či menej závažná komplikácia. Môžu nastať na základe bakteriálnej superinfekcie, napr. hnisavý zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín, zápal pľúc, hnačky. Najzávažnejšou komplikáciou je encefalitída, t.j. zapáľ mozgového tkaniva. Jej variantou je tzv. subakútna sklerotizujúca panencefalitída, ktorá sa môže manifestovať aj roky po prekonanej infekcii a je fatálna. 

Diagnostika

Diagnóza osýpok sa opiera o dôsledne odobranú anamnézu, vrátane cestovateľskej a epidemiologickej anamnézy, ďalej vyššie uvedený typický klinický obraz, mikrobiologické a sérologické vyšetrenia. Diagnóza sa potvrdí detekciou špecifických protilátok triedy IgM proti danému vírusu metódou ELISA, protilátky sú detekovateľné približné tretí deň výskytu výsevu. Ďalej je možné použiť priamu detekciu vírusu a to polymerázovú reťazovú reakcie (PCR) z nazofaryngeálneho steru, event. z moču alebo likvoru.

Liečba

Neexistuje cielená liečba na osýpky, terapia je symptomatická a podporná. Vhodná je vitaminoterapia, infúzna liečba, antibiotické krytie pri bakteriálnej superinfekcii a podpora vitálnych funkcií.

Prevencia

V rámci prevencie ochorenia ale aj šírenia vírusu v populácii sa očkuje živou kombinovanou vakcínou (MMR vakcína), ktorá je na území Slovenskej republikou súčasťou povinného očkovacie kalendára. Súčasne sa očkuje aj proti vírusom príušníc a ružienke. Očkuje sa 2 dávkami vakcíny, prvá dávka sa aplikuje najskôr v 13. mesiaci no najneskôr v 18. mesiaci života. Následne sa preočkováva od 5. do 6. roku života. Pre vytvorenie dostatočnej kolektívnej imunity je potrebná 95 % zaočkovanosť populácie, čo ale žiaľ na našom území nie je dosiahnuté.