Listerióza

01.12.2023

Listerióza je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Listeria monocytogenes. Táto bakteriálna infekcia je zoonóza, čo znamená, že postihuje nielen ľudí, ale aj zvieratá. U ľudí prebieha rôznymi spôsobmi, od  miernej formy s príznakmi podobnými chrípke až po prípady so závažnými neurologickými komplikáciami.

Zdroje infekcie:

Listeria monocytogenes dokáže dlhodobo prežívať v prostredí. Často sa nachádza v pôde, vode a rôznych druhoch potravín. Medzi hlavné zdroje infekcie patria:

 • Potraviny: Listeria sa môže nachádzať v nepasterizovanom mlieku a mliečnych výrobkoch, zrejúcich syroch, v surovom alebo nedostatočne tepelne spracovanom mäse, v neumytom čerstvom ovocí, zelenine a morských plodoch.
 • Voda: Baktéria sa môže vyskytovať v kontaminovanej vode, najmä ak je voda znečistená pôdou alebo odpadmi.
 • Pôda: Listeria monocytogenes dlhodobo prežíva v pôde, čo spôsobuje kontamináciu plodín a rastlín.
 • Zvieratá: Medzi zvieratami sa vyskytujú asymptomatickí nosiči, ktorí baktérie vylučujú telesnými sekrétmi, vrátane výkalov a mlieka. V prírode sú hlavným rezervoárom infekcie hlodavci. 

Toto ochorenie je obzvlášť nebezpečné pre tehotné ženy, starších ľudí a osoby s oslabeným imunitným systémom. Plod alebo novorodenec sa môže nakaziť od matky ešte počas tehotenstva (in utero) alebo počas pôrodu stykom s vaginálnymi sekrétmi, ktoré obsahujú baktérie. U tehotných žien môže listerióza spôsobiť komplikácie pre plod, vrátane potratov, predčasných pôrodov a infekcie novorodencov. Preventívne opatrenia pred nákazou zahŕňajú správne skladovanie a prípravu potravín, dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie bezpečnostných hygienických noriem pri manipulácii s potravinami. 

Klinický obraz:

Príznaky listeriózy sa líšia v závislosti od závažnosti infekcie a od toho, ktorá časť tela je postihnutá. U zdravých dospelých ľudí často prebieha infekcia asymptomaticky (bez príznakov), zatiaľ čo u iných spôsobuje závažné príznaky. Najčastejšie príznaky listeriózy zahŕňajú:

 • horúčka
 • bolesti svalov a kĺbov
 • celková slabosť
 • zimnica
 • gastrointestinálne príznaky: hnačka, bolesti brucha, nevoľnosť, nechutenstvo a vracanie
 • bolesti hlavy
 • neurologické príznaky: L. monocytogenes má afinitu k mozgovému tkanivu, hlavne k mozgovému kmeňu a mozgovým obalom. V prípade, že imunitný systém nezabráni šíreniu infekcie do mozgu, listerióza vyvolá meningitídu, meningoencefalitídu alebo encefalitídu. To sa prejavuje poruchami vedomia, kŕčmi, zmätenosťou a ďalšími neurologickými príznakmi až smrťou. 

Diagnostika:

Diagnostika listeriózy zahŕňa viacero metód, medzi ktoré patria:

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Lekár zhodnotí príznaky a anamnézu pacienta, aby určil, či sú prítomné príznaky, ktoré by mohli súvisieť s listeriózou.
 • Laboratórne testy krvi: Krvné testy poskytujú informácie o prítomnosti infekcie.
 • Kultivácia: Listériu monocytogenes možno izolovať z krvi, stolice alebo mozgovomiešneho moku.
 • Molekulárne metódy: Polymerázová reťazová reakcia (PCR) môže byť použitá na identifikáciu genetického materiálu bakterií.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: V prípade neurologickej komplikácie sú indikované zobrazovacie vyšetrenia, ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT), na posúdenie stavu mozgu. 

Terapia:

Kľúčovú úlohu v liečbe listeriózy zohrávajú antibiotiká, ktoré eliminujú bakteriálnu infekciu.

 • Antibiotiká: Penicilín a ampicilín sú často používané antibiotiká na liečbu listeriózy. Iné možné alternatívy zahŕňajú kombinácie antibiotík, ako je ampicilín so sulfametoxazolom alebo ampicilín s aminoglykozidom. Liečba antibiotikami je obzvlášť dôležitá u osôb s vysokým rizikom komplikácií, ako sú tehotné ženy, starší ľudia a jednotlivci s oslabeným imunitným systémom.
 • Zvýšený príjem tekutín: V prípade, že pacient trpí hnačkou alebo vracaním, je dôležité udržiavať dostatočnú hydratáciu príjmom vody, elektrolytových nápojov alebo intravenóznych infúzií.
 • Symptomatická liečba: Symptomatická liečba zabezpečuje zmiernenie príznakov, ako sú bolesti hlavy, kĺbov a svalov, horúčka či vracanie.
 • Monitorovanie: Pacienti s listeriózou by mali byť pravidelne monitorovaní za účelom sledovania účinnosti liečby a včasného identifikovania prípadných komplikácií.

V niektorých prípadoch je potrebná hospitalizácia, najmä u jednotlivcov s vážnejšími príznakmi alebo u tých, ktorí majú vyššie riziko komplikácií. Je dôležité, aby liečebný proces prebiehal pod lekárskou kontrolou, a aby pacienti dodržiavali predpísanú dávkovaciu schému antibiotík. Čím skôr sa zaháji liečba, tým lepšie sú vyhliadky na úplné zotavenie pacienta.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".