Diabetická retinopatia

11.10.2023

Diabetická retinopatia je komplikácia cukrovky, ktorá postihuje sietnicu. Je spôsobená poškodením krvných ciev tkaniva citlivého na svetlo v zadnej časti oka. Spočiatku môže byť asymptomatická. Môže spôsobovať mierne problémy so zrakom a môže viesť aj k slepote. Tento stav sa môže vyvinúť u každého, kto má diabetes 1. alebo 2. typu. Čím dlhšie máte cukrovku a čím menej máte pod kontrolou hladinu cukru v krvi, tým je pravdepodobnejšie, že sa u vás rozvinie táto očná komplikácia. 

Príčiny 

V priebehu času môže príliš veľa cukru v krvi viesť k zablokovaniu malých krvných ciev, ktoré vyživujú sietnicu, čím sa preruší jej zásobovanie krvou. V dôsledku toho sa oko pokúša vytvoriť nové krvné cievy. Ale tieto nové krvné cievy sa nevyvíjajú správne a môžu sa ľahko poškodiť.

Existujú dva typy diabetickej retinopatie:

 1. Včasná diabetická retinopatia - pri tejto forme nazývanej aj ako neproliferatívna diabetická retinopatia (NPDR) - nové krvné cievy nerastú (neproliferujú). Keď máte neproliferatívnu diabetickú retinopatiu (NPDR), steny krvných ciev vo vašej sietnici sa oslabujú. Zo stien menších ciev vyčnievajú drobné vydutiny, z ktorých niekedy uniká krv do sietnice. Väčšie cievy sietnice sa môžu začať rozširovať a mať nepravidelný priemer. NPDR môže progredovať z miernej na závažnú, keď sa viac krvných ciev zablokuje. Niekedy poškodenie krvných ciev sietnice vedie k nahromadeniu tekutiny (edému) v strednej časti (makula) sietnice. Ak makulárny edém znižuje videnie, je potrebná liečba, aby sa zabránilo trvalej strate zraku.
 2. Pokročilá diabetická retinopatia. Diabetická retinopatia môže prejsť do tohto závažnejšieho typu, známeho ako proliferatívna diabetická retinopatia. Pri tomto type sa poškodené cievy uzavrú, čo spôsobí rast nových, abnormálnych krvných ciev v sietnici. Tieto nové krvné cievy sú krehké a môžu prenikať do čírej rôsolovitej látky, ktorá vypĺňa stred oka (sklovec). V konečnom dôsledku môže zjazvené tkanivo z rastu nových krvných ciev spôsobiť oddelenie sietnice od zadnej časti oka. Ak nové krvné cievy zasahujú do normálneho toku tekutiny z oka, v očnej buľve sa môže vytvoriť nadmerný tlak. Toto nahromadenie môže poškodiť zrakový nerv, ktorý prenáša obrazy z oka do mozgu, čo vedie k vzniku glaukómu.

Rizikové faktory 

U každého pacienta s diabetom sa môže vyvinúť diabetická retinopatia. Riziko vzniku očného ochorenia zvyšuje:

 • Dlhotrvajúci diabetes
 • Zlá kontrola hladiny cukru v krvi (glykémia)
 • Vysoký krvný tlak
 • Vysoký cholesterol
 • Tehotenstvo
 • Užívanie tabaku (fajčenie, žuvací tabak, cigary, vodná fajka)

Prejavy             

V počiatočných štádiách diabetickej retinopatie nemusia byť prítomné žiadne príznaky. Progresiou ochorenia sa môžu objavovať nasledujúce príznaky:

 • Škvrny alebo tmavé obrazy plávajúce v zornom poli 
 • Rozmazané videnie
 • Tmavé alebo prázdne oblasti vo vašom zraku (skotómy)
 • Prechodná až úplná strata zraku

Zodpovedný prístup k liečbe cukrovky je najlepší spôsob, ako zabrániť strate zraku. Ak máte cukrovku, navštívte očného lekára na každoročné očné vyšetrenie – aj keď sa váš zrak zdá byť v poriadku. Rozvíjajúca sa cukrovka počas tehotenstva (gestačný diabetes) alebo cukrovka pred otehotnením môže zvýšiť riziko diabetickej retinopatie. Ak ste tehotná, váš očný lekár vám môže odporučiť ďalšie očné vyšetrenia počas tehotenstva. 

Komplikácie 

Diabetická retinopatia zahŕňa rast abnormálnych krvných ciev v sietnici. Komplikácie môžu viesť k vážnym problémom so zrakom:

 • Krvácanie do sklovca - nové krvné cievy môžu krvácať do čírej rôsolovitej hmoty, ktorá vypĺňa stred oka. Ak je množstvo krvácania malé, môžete vidieť len niekoľko tmavých škvŕn v zornom poli. V závažnejších prípadoch môže krv naplniť sklovcovú dutinu a úplne poškodiť zrak. Samotné krvácanie do sklovca zvyčajne nespôsobuje trvalú stratu zraku. Krv sa často vylúči z oka v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Pokiaľ nie je sietnica poškodená, zrak sa vráti k predchádzajúcej jasnosti.
 • Odštiepenie rohovky - abnormálne krvné cievy spojené s diabetickou retinopatiou stimulujú rast jazvového tkaniva, ktoré môže odtiahnuť sietnicu od zadnej časti oka. To môže spôsobiť záblesky svetla alebo závažnú až trvalú stratu zraku.
 • Glaukóm - nové krvné cievy môžu rásť v prednej časti oka (dúhovka) a narúšať normálny tok tekutiny z oka, čo spôsobuje zvýšenie tlaku v oku. Tento tlak môže poškodiť optický nerv.
 • Slepota - diabetická retinopatia, makulárny edém, glaukóm alebo kombinácia týchto stavov môže viesť k úplnej strate zraku, najmä ak sú stavy zle zvládnuté. 

Diagnostika 

Diabetická retinopatia je najlepšie diagnostikovaná komplexným vyšetrením oka. Pri tomto vyšetrení sa využívajú kvapky, ktoré spôsobujú rozšírenie zrenice, aby mohlo byť vyšetrenie vykonané. Kvapky môžu spôsobiť rozmazané videnie na blízko, ktoré môže pretrvávať   niekoľko hodín. 

Fluoresceínová angiografia – do kubitálnej vény sa vstrekne 5ml 10% sodnej soli fluoresceínu - farbivo. Za 10-15 sekúnd sa farbivo objavují v zadnom segmente oka. Potom sa urobia snímky oka, keď farbivo cirkuluje cez krvné cievy vašich očí. Obrázky môžu presne určiť krvné cievy, ktoré sú uzavreté, zlomené alebo presakujúce.

Optická koherentná tomografia (OCT) - pomocou tohto testu je možné zistiť hrúbku sietnice. To pomôže určiť, koľko tekutiny, ak vôbec nejaká, uniklo do tkaniva sietnice. OCT je možné použiť aj na sledovanie účinnosti liečby. 

Liečba 

Liečba závisí od typu diabetickej retinopatie a jej závažnosti. Je zameraná na spomalenie alebo zastavenie progresie.

 • Včasná diabetická retinopatia

Ak je prítomná mierna alebo stredne závažná neproliferatívna diabetická retinopatia liečba nie je vždy nevyhnutná. Dôležité je dôsledné monitorovanie oftalmológom Samozrejmosťou je aj dostatočná kompenzáciu diabetu. 

 • Pokročilá diabetická retinopatia

Ak ide o  proliferatívnu diabetickú retinopatiu alebo makulárny edém, nutná je akútna liečba. Liečba zahŕňa injekčné podávanie liekov do oka. Tieto lieky, nazývané ako inhibítory vaskulárneho endotelového rastového faktora, sa aplikujú do sklovca. Pomáhajú zastaviť rast nových krvných ciev a znižujú hromadenie tekutiny. Tieto lieky sa aplikujú pod lokálnou anestézou. 

 • Fotokoagulácia je  laserové ošetrenie, známe aj ako fokálne laserové ošetrenie. Môže zastaviť alebo spomaliť únik krvi a tekutiny do oka. Počas postupu sa úniky z abnormálnych krvných ciev ošetria laserovými popáleninami. Fokálne laserové ošetrenie sa zvyčajne vykonáva v ordinácii lekára alebo na očnej klinike v jednom sedení. 
 • Panretinálna fotokoagulácia je laserové ošetrenie, tiež známe ako ošetrenie rozptylovým laserom, môže zmenšiť abnormálne krvné cievy. Počas procedúry sú oblasti sietnice vzdialené od makuly ošetrené rozptýlenými laserovými popáleninami. Popáleniny spôsobujú zmenšenie abnormálnych nových krvných ciev a zjazvenie. 

Aj napriek tomu, že vieme spomaliť progresiu diabetickej retinopatie nevieme ju úplne vyliečiť. 

Prevencia

Najlepšou možnou prevenciou diabetickej retinopatie je dostatočná kompenzácia primárneho ochorenia, to znamená užívanie perorálnych antidiabetík alebo inzulínu podľa ordinácie lekára, dodržiavanie diabetickej diéty, stabilná hladina cukru v krvi a redukcia hmotnosti pri obezite a nadváhe.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".