Puerperálna mastitída (zápal prsníkov)

28.09.2023

Puerperálna mastitída predstavuje zápal prsníkov vyskytujúci sa počas šestonedelia. Ide o infekčnú komplikáciu dojčenia a niekedy sa označuje aj za nozokominálnu nákazu. Nozokomiálnou nákazou rozumieme také ochorenie, ku ktorému došlo v nemocnici. Ochorenie sa týka 1 – 2 % dojčiacich žien a najčastejšie vzniká 3 – 4 týždne po pôrode.

Príčina 

Ide o infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom sú najčastejšie bakteriálne mikroorganizmy. Najčastejšie dochádza k prenosu baktérie priamo od novorodenca počas dojčenia, hlavne z jeho vlastnej mikrobiálnej fluóry z nosohltana Medzi najčastejších vyvolávateľov zaraďujeme baktérie ako sú Staphylococcus aureus, Haemophillus influaenze, Escherichia colli Klebsiella pneumoniae. Existujú aj určité rizikové faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku puerperálnej mastitídy a medzi ktoré zaraďujeme:

  • ragády na bradavkách – erózie vznikajúce počas dojčenia
  • zlá technika dojčenia – je vhodné sa poradiť s laktačnou poradkyňou 
  • nedostatočné dojčenie alebo nadmerná tvorba mlieka – môže dochádzať ku stagnácii mlieka, čo vytvára vhodné prostredie pre premnoženie baktérií
  • vyčerpanosť mamičky
  • krátke prestávky medzi dojčeniami  

Prejavy 

Prsníky sú postihnuté zápalom, čo sa prejavuje klasickými zápalovými prejavmi. Sú tuhé, bolestivé, môžu byť začervenalé a citlivé na dotyk a dojčenie. Býva prítomná zvýšená telesná teplota, až horúčka, typické prejavy nachladnutia, ktoré zahŕňajú bolesť celého tela, kĺbov, triašku a zimnicu. Môže byť sťažené dojčenie. 10 % prípadov môže prejsť do takzvanej abscesovej formy, hlavne ak sa nezačne včas s terapiou. Absces je ohraničené zápalové ložisko. 

Diagnostika 

Ochorením sa zaoberá gynekológ – pôrodník. Diagnostika je založená hlavne na klinickom obraze a anamnéze. Typické pre puerperálnu mastitídu je obdobie po pôrode, pacientka sa môže sťažovať na sťažené dojčenie. Na prsníkoch sú prítomné typické znaky zápalu. V prípade podozrenia na abscesu je vhodné vykonať ultrasonografické vyšetrenie prsníkov. 

Liečba 

Základom liečby je vzhľadom na vyvolávateľa antibiotická terapia. V niektorých prípadoch je možné aj odobrať vzorku materského mlieka na kultiváciu pre potvrdenie patogénu, aby bola terapia cielená. Ideálnym antibiotikom pri ochorení je oxacilín, ktoré ale na Slovensku nie je dostupné. Využíva sa ampicilín s kyselinou klavulánovou alebo cefuroxim. Samozrejmosťou sú lieky na tlmenie vysokej teploty – antipyretiká a lieky proti bolesti – analgetiká. Vhodné je používanie aj teplých obkladov alebo prikladanie si studených kapustových listov. V prípade, že je prítomný absces, je nutné vykonať malú incíziu (rez), absces vyprázdniť, vypláchnuť a drénovať, čo sa môže opakovať aj niekoľko dní. Následne je možné nasadiť antibiotickú liečbu. Obsah abscesu sa môže zaslať na kultiváciu. 

Odporúča sa neprestávať s dojčením. Nutné je ošetrovať ragády, prípadne dojčiť cez takzvaný klobúčik. Ak dojčenie predsa len nie je možné, mlieko je nutné odsávať.