Scheuermannova choroba

26.06.2023

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová
Inak nazývaná aj ako kyphosis dorsalis juvenilis alebo adolescentná kyfóza , je závažná štrukturálna chyba multifaktoriálneho pôvodu, s výrazným genetickým podkladom. Je to jedna z najčastejších príčin bolesti hrudnej chrbtice u detí. Ochorenie postihuje približne 2 % populácie vo veku od 9 do 18 rokov a o niečo málo častejšie sa vyskytuje u chlapcov. Je nutné ochorenie diagnostikovať čím skôr, aby bola zahájená adekvátna terapia, inak môže dôjsť k výraznému zníženiu kvality života, až k invalidite. 

Príčiny

Presná príčina ochorenia nie je známa. Prvým pozorovateľom ochorenia bol Dánsky rádiológ Scheurmann, po ktorom je aj ochorenie pomenované a predpokladal, že príčina tkvie v takzvanej avaskulárnej nekróze chrupavky stavcov. Avaskulárna nekróza znamená, že dochádza k bunkovej smrti kostných elementov na podklade prerušenia krvného zásobenia.  

Väčšina odborníkov sa zhoduje, že určitá porucha v raste stavcov odštartuje chorobný proces. Abnormálny rast, ktorý nasleduje, spôsobuje excesívnu kyfózu. Rovnako má dôležitú rolu aj samotná genetická predispozícia. 

Ochorenie bolo prvý krát pozorované u pracovníkov v poľnohospodárstve, ktorí sa veľmi často zohýbali. To viedlo k otázke, či za príčinou vzniku ochorenia stojí aj oslabené postavenie. Avšak táto teória nebola nikdy potvrdená. 

Symptómy

Ochorenie sa môže prejavovať výraznejšou hrudnou kyfózou nad 40 stupňov Cobbovej krivky. Kyfóza je označenie pre prirodzené zakrivenie chrbtice. Môže sa objaviť ale aj atypická forma, kedy nie je prítomná žiadna alebo len mierna hrudná kyfóza. Ďalej sú veľmi typické po námahové bolesti chrbtice, vyskytujú sa takmer u polovice detí. Je obmedzená hybnosť a elasticita. Závažné, trvalé a progresívne bolesti sa objavujú až po 18 roku života ako následok degeneratívnych zmien chrbtice.  

Diagnostika

Problémom sa zaoberajú najmä detskí ortopédi. Na začiatku každej diagnózy stojí dôkladná anamnéza, zameraná na prítomné ťažkosti. Čím dôkladnejšia anamnéza bude, tým presnejšia bude aj samotná diagnostika. Dôležité je zamerať sa na prítomné bolesti a jej charakteristiku:

 • kedy začala
 • ako dlho trvá
 • intervaly bolesti
 • kam bolesť vyžaruje
 • stimul, ktorý bolesť vyvoláva
 • posúdenie bolesti podľa škály od 1 - 10
 • existuje úlavová poloha, ktorá bolesť zmierňuje?
 • ustupuje bolesť po užití lieku?
 • prekonali ste úraz alebo ste podstúpili operáciu?

Nasleduje klinické vyšetrenie, nutné je vylúčiť aj rôzne iné diagnózy. Zo zobrazovacích metód je voľbou číslo je RTG vyšetrenie chrbtice, ideálne v dvoch projekciách, teda snímka sa zhotoví v dvoch postaveniach. Pri pozitívnom Scheuermannovom syndróme bývajú spojené 3 a viac susediacich stavcov. Zároveň nám RTG zobrazí prípadné Schmorlove uzly. Ide o malé herniácie diskov. Edgrenovo - Vainovo znamenia je jav, kedy u Schmorlových uzlov dôjde ku kompenzačnému zmnoženiu kostného tkaniva a nalieha na ne z protiľahlej strany. Meranie sa vykonáva pomocou Cobbovej škály na bočných snímkach od najvyššieho viditeľného stavca. Ide o podobnú metódu, ako sa vykonáva pri skolióze. 

Liečba

Nutnosťou je včasné zahájenie terapie. Samotné pozorovanie nikdy nestačí. Indikovaná býva špecializovaná rehabilitácia, konkrétne metóda podľa Schrothovej, až do ukončenia rastu chrbtice. Odporúča sa obmedziť nadmernú záťaž chrbtice. Pri vyšších hodnotách kyfózy sa odporúča nosiť korzet, ktorý sa odkladá len počas rehabilitácie. Ak je stupeň viac ako 70, odporúča sa vykonať chirurgickú korekciu. Indikácia môže byť aj v prípade estetického problému alebo ak má deformita výrazný vplyv na psychické zdravie pacienta. Hlavnou úlohou operácie je posunúť vrchol kyfózy do štandardného umiestnenia v hrudnej chrbtici. 

Komplikácie operácie 

Ako u každej operácie, aj tu môžu nastať určité komplikácie. Ide o operáciu, ktorá sa vykonáva veľmi blízko miechy a miechového kanálu. Medzi možné komplikácie zaraďujeme:

 • po operačná bolesť alebo poškodenie

 • nutnosť vykonať ďalšiu operáciu

 • komplikácie z celkovej anestézie

 • tromboflebitída

 • infekcia

 • krvácanie

 • poranenie miechy

 • pretrvávajúca bolesť

 • porucha sexuálnych funkcií

 • pseudoartróza

Oficiálna skupina česko-slovenskej osvetovej kampane pre Scheuermannovu chorobu v rámci Scheuermann's Disease Fund - Slovensko a Česká republika

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".