Botulizmus

14.06.2023

Botulizmus je zriedkavé, ale závažné ochorenie spôsobené toxínom, ktorý napáda nervy tela a spôsobuje ťažkosti s dýchaním, svalovú paralýzu a dokonca smrť. Tento toxín produkujú baktérie Clostridium botulinum a niekedy Clostridium butyricum a Clostridium baratii. Tieto baktérie môžu produkovať toxín v potravinách, ranách a črevách dojčiat. Môže byť sprevádzaný život ohrozujúcimi príznakmi. Toxín typicky napáda nervový systém a rozlišujeme tri formy ochorenia:

 • Potravinový botulizmus - typicky baktérie produkujú toxín v anaeróbnom prostredí, najčastejšie v domácich zaváraninách. 
 • Ranový botulimus - ak sa baktérie dostanú do rany, môže dôjsť k závažnej infekcii.
 • Botulizmus novorodencov - vzniká po tom, ako spóry baktérií  začnú prerastať v tráviacom trakte. Typicky sa vyskytuje u detí medzi 2 - 8 mesiacmi. Len výnimočne sa tento stav vyskytuje u dospelých. 

V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k botulizmu po aplikovaní toxínu do kože v rámci estetického alebo medicínskeho zákroku. Tento stav sa označuje ako iatrogénny botulizmus. Iatrogénny znamená, ak je ochorenie alebo zdravotný stav spôsobený ako súčasť vyšetrenia alebo zákroku. Botulotoxín je aj potencionálna zbraň v rámci bioterorizmu, v takom prípade je brána vstupu dýchnutím toxínu. 

Baktérie, ktoré produkujú botulotoxín, sa prirodzene vyskytujú na mnohých miestach. Len zdriedka spôsobujú ochorenie. Tieto baktérie vytvárajú spóry. Spóry pomáhajú baktériám prežiť v extrémnych podmienkach. Za určitých podmienok môžu spóry rásť a vytvárať jeden z najsmrteľnejších toxínov.

Podmienky, za ktorých môžu spóry rásť a vytvárať toxíny, sú:

 • Prostredie s nízkym alebo žiadnym kyslíkom (anaeróbne).
 • Nízke pH
 • Málo soli
 • Určitý teplotný rozsah
 • Určité množstvo vody

Napríklad nesprávne domáce konzervované  alebo fermentované potraviny môžu poskytnúť správne podmienky pre rast spór a tvorbu botulotoxínu.  

Päť hlavných typov botulizmu:

 1. Botulizmus dojčiat sa môže vyskytnúť, ak sa spóry baktérií dostanú do čriev dieťaťa. Spóry rastú a produkujú toxín, ktorý spôsobuje ochorenie.
 2. Botulizmus rán sa môže vyskytnúť, ak sa spóry baktérií dostanú do rany a vytvoria toxín. Ľudia, ktorí si injekčne aplikujú drogy, majú väčšiu šancu dostať botulizmus rán. Botulizmus rán sa vyskytol aj u ľudí po traumatickom poranení, ako je napríklad nehoda na motorke.
 3. Potravinový/alimentárny botulizmus sa môže vyskytnúť konzumáciou potravín, ktoré boli kontaminované botulotoxínom. Bežnými zdrojmi potravinového botulizmu sú domáce potraviny, ktoré boli nesprávne konzervované alebo fermentované. Aj keď je to nezvyčajné, potraviny z obchodu môžu byť tiež kontaminované botulotoxínom.
 4. Iatrogénny botulizmus sa môže vyskytnúť, ak sa vstrekne príliš veľa botulotoxínu z kozmetických dôvodov, ako sú vrásky, alebo zo zdravotných dôvodov, ako sú migrénové bolesti hlavy.
 5. Intestinálna toxémia dospelých (tiež známa ako kolonizácia čriev dospelých) je veľmi zriedkavý druh botulizmu. Môže sa vyskytnúť ak sa spóry baktérií dostanú do čriev dospelých, rastú a produkujú toxín (podobne ako botulizmus u dojčiat). 

Všetky druhy botulizmu môžu byť smrteľné. Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, príznaky botulizmu, okamžite navštívte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť. 

Príznaky

1. Alimentárny botulizmus - inkubačná doba je 12 - 36 hodín, avšak závisí aj od množstva toxínu. Medzi symprómy zaraďujeme:

 • problémy s prehĺtaním a rozprávaním
 • suchosť úst
 • slabosť mimického svalstva na oboch stranách tváre
 • dvojité alebo rozmazané videnie
 • problémy s dýchaním
 • vracanie, kŕče v bruchu
 • paralýza

2. Ranový botulizmus

 • typicky sa príznaky vyskytnú o 10 dní po vniknutí baktérie do rany. Medzi príznaky patria rovnaké príznaky, ako pri potravinovom botulizme. Okolie rany nemusí vždy prejavovať známky zápalu (opuch, bolesť, začervenanie, porucha funkcie).

3. Botulizmus novorodencov - inkubačná doba je 18 až 36 hodín. Medzi príznaky zaraďujeme:

 • obstipácia (zápcha), ktorá je často prvým príznakom
 • slabý plač
 • podráždenosť
 • spomalené pohyby
 • problémy s prijímaním potravy
 • paralýza

4. Iatrogénny botulizmus - môže sa objaviť bolesť hlavy, tvárová paralýza a svalová slabosť. 

Príčiny

Pri alimentárnom botulizme je typickou príčinou nedostatočne zavarené alebo prevarené potraviny. Často ide o zaváraniny, ale zdrojom nákazy môžu byť aj ryby ako je rybací šalát alebo treska, konzervy ako sú paštéty, lečo, kapusta, domáce výrobky ako sú klobásy (klobásový jed) alebo kompóty. Pri domácich zaváraninách je dôležité si všimnúť, či nie je vyduté viečko. To môže znamenať ich kontamináciu. Pri botulizme v ranách môže ísť o ranu, ktorú si človek nemusí ani všimnúť alebo môže dôjsť ku kontaminácii rany po operáciách alebo pri traumách. V posledných desaťročiach sa zvyšuje výskyt botulizmu u narkomanov, hlavne pri injektovaní heroínu. 

Novorodenecký botulizmus môže spôsobiť med alebo môže vzniknúť po kontaminovaní rany. Iatrogénny botulizmus zniká po inhejtovaní botulotoxínu v rámci estetického alebo medicínskeho zákroku. Botulotoxín sa využíva ako terapia migrén, neurologických spazmov alebo pri redukcii nadmerného potenia a zmiernenie prejavov starnutia. 

Komplikácie

Vzhľadom na to, že botulotoxín napáda nervový systém, ktorý priamo súvisí so svalovou sústavou, komplikácie môžu byť veľmi závažné. Najzávažnejší stav je paralýza bránice, ktorá následne môže viesť k uduseniu. Medzi iné komplikácie zaraďujeme: 

 • poruchy rozprávania
 • poruchy prehĺtania
 • dlho pretrvávajúca únava
 • poruchy dýchania

Diagnostika

Na diagnostiku je nutné dôkladné nervovo - svalové vyšetrenie. Ochorenie spadá do problematiky infektológie, prípadne neurológie. Dôležitá je anamnéza, potravinová anamnéza a prípadne predchádzajúce zranenia a operácie. Nutné je spomenúť aj prípadnú návštevu estetickej kliniky. V prípade, že ide o dieťa, je nutné sa pýtať na konzumáciu medu. Vyšetrenie krvi, stolice, prípadne zvratkov pre prítomnosť toxínu môžu trvať niekoľko dní. Takže základom diagnostiky je dôkladné klinické vyšetrenie.   

Niektoré symptómy botulizmu sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach – ako je Guillain-Barrého syndróm, meningitída, myasténia gravis a mŕtvica – a dokonca aj pri predávkovaní opioidmi.

Veľmi dôležité sú vyšetrenia na odlíšenie botulizmu od ostatných ochorení. Medzi tieto diagnostické postupy patrí: 

 • Sken mozgu
 • Vyšetrenie likvoru
 • Testy funkcie nervov a svalov 
 • Tensilon test na myasthenia gravis
 • laboratórne testy na stanovenie toxínu alebo baktérií, ktoré spôsobujú botulizmus Tieto laboratórne testy sú jediným spôsobom, ako s istotou zistiť, či máte botulizmus. Získanie výsledkov testov z laboratória môže trvať niekoľko dní. Ak má váš lekár podozrenie, že máte botulizmus, môže okamžite začať liečbu.

Liečba

K dispozícii je antitoxín, ktorý môže výrazne pomôcť v terapii botulizmu. Antitoxín dokáže naviazať na seba toxín a sprostredkuje jeho jednoduchšiu elimináciu. Avšak antitoxín nedokáže zvrátiť poškodenia, ktoré už boli spôsobené, preto je dôležité podať ho čo najskôr. Rekonvalescencia môže pretrvávať aj niekoľko mesiacov a často krát je nutná aj následná rehabilitácia. 

Je dôležité vedieť, že toxín je inaktivovaný už po 10 minútovom zahrievaní pri teplote 80°C. Takýto je var je veľmi dôležitý, pretože toxín dokáže jednoducho bez poškodenia prechádzať aj kyslým žalúdočným prostredím. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".