Bechterevova choroba (Morbus Bechterev)

27.05.2023

Morbus Bechterev, alebo nazývaná aj ako ankylozujúca spondylitída, je systémové zápalové ochorenie pohybového systému a patrí medzi reumatologické ochorenia, pre ktoré je typické, že dochádza k abnormálnej reakcii imunitného systému voči vlastným tkanivám. Ochorenie postihuje hlavne kĺby chrbtice, následkom čoho odchádza ku kostnateniu kĺbneho puzdra a medzistavcových platničiek. Výsledkom takéhoto kostnatenia je typický zhrbený postoj. Ak sú postihnuté rebrá, môže to viesť k problémom s dýchaní, pretože sa hrudník nedokáže dostatočne rozpínať počas nádychu. 

Rozlišujeme dva typy Bechterevovej choroby:

  • Axiálna spondyloartritída - typicky sa pri tomto type nachádzajú znaky na natívnych snímkach (RTG).
  • Non - radiografická axiálna spondyloartritída - pri tomto type sú natívne snímky bez patologického nálezu a diagnostika je založená na prítomných symptómoch, laboratórnych nálezoch alebo pri iných typoch zobrazovacích metód. 

Symptómy sa najčastejšie začínajú u mladých dospelých. Zápal sa môže prejaviť aj mimo pohybového aparátu, najčastejšie na očiach. 

Prejavy ochorenia

Medzi skoré prejavy ochorenia zaraďujeme bolesť a stuhnutosť chrbtice, najmä v lumbálnej (driekovej) časti a v oblasti bedier, hlavne v ranných hodinách a po dlhšej inaktivite. Postupom času sa príznaky zhoršujú. Oblasti, ktoré sú najčastejšie postihnuté:

  • kĺbne spojenia v chrbtici a v panve
  • lumbálna a sakrálna (krížová) chrbtica
  • miesta úponov väzov a ligament
  • kĺby medzi hrudnou kosťou a rebrami
  • bedrové a ramenné kĺby

Medzi očné prejavy ochorenia zaraďujeme bolestivé červené oko, výrazná citlivosť na svetlo alebo neostré videnie. 

Príčiny vzniku

Presná príčina vzniku nie je známa, predpokladá sa spojitosť s genetickou predispozíciou cez takzvaný HLA - B27 gén, ktorý je výrazne zvýšený u pacientov s morbus Bechterev. Avšak nie u všetkých pacientov s týmto antigénom sa ochorenie aj vyvinie.

Komplikácie

Pri závažnom stave ochorenia sa môžu rozvinúť nasledovné komplikácie:

  • Očný zápal, nazývaný ako uveitída - je to najčastejšia komplikácia, ktorá sa prejavuje bolesťou, senzitivitou na svetlo a rozmazané videnie. 
  • Kompresívne fraktúry - u niektorých pacientov dochádza k oslabeniu kostného tkaniva počas skorých štádií ochorenia, ktoré sa prejavujú častejšími zlomeninami. Nebezpečné sú hlavne zlomeniny stavcov, ktoré môžu spôsobovať útlak spinálnych nervov alebo môže dôjsť k poškodeniu miechového kanála. 
  • Kardiovaskulárne komplikácie - postihnutá býva aorta, najväčšia cieva v našom tele. Zápal aorty môže viesť aj k poruche aortálnej chlopne. Zápal spojený s morbus Bechterev všeobecne zvyšuje kardiovaskulárne riziko. 

Diagnostika

Pri diagnostike ochorenia je dôležitá anamnéza, hlavne rodinná, či niekto. rodine má rovnaké problémy. Pri klinickom vyšetrení lekár vyšetruje pohyblivosť chrbtice a hrudníka. Neexistuje konkrétny špecifický laboratórny test, ktorý sa využíva pri diagnostike, pomôcť nám môžu len nešpecifické zápalové parametre, ktoré vyšetrujeme z krvi. Krv môže byť testovaná aj na HLA - B27 gén, ale nie u všetkých je prítomný, zároveň môže byť aj falošne pozitívny.

Zo zobrazovacích metód využívame RTG snímkovanie alebo magnetickú rezonanciu. RTG je užitočné najmä pri prvom type ochorenia (axiálna spondyloartiritída), MR nám naopak pomáha pri druhom type, kedy na natívnych snímkach nie sú pozorovateľné patologické prejavy. 

Liečba

Cieľom terapie je uľaviť od bolesti a stuhnutosti, zároveň zabrániť vzniku komplikácií. Využívajú sa nesteroidné antiflogistiká (NSAID). Ak nie sú účinné, ďalšou možnosťou sú inhibítory zápalových cytokínov (TNF a IL - 17). Ďalej je možné využívať inhibítory Janusovej kinázy (JAK). Tieto liečivá ale môžu reaktivovať neliečené tuberkulózne ložisko. 

Rehabilitačná liečba zohráva dôležitú liečbu v rámci morbus Bechterev a prináša so sebou veľké benefity. Uľavuje od bolesti, zlepšuje pohyblivosť, silu a flexibilitu. Zlepšuje postavenie a posilňuje svalstvo. Chirurgická liečba sa využíva v takom prípade, ak dôjde k poškodeniu bedrového kĺbu na takej úrovni, že je nutná jeho náhrada. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".