Nádorové ochorenia pečene a cysty

01.05.2023

Každé novo objavené ložisko v pečeni je treba zo začiatku považovať za potencionálne malígne. Najčastejšie sa ložiskové procesy v pečeni diagnostikujú pomocou zobrazovacích metód, ako je USG, CT alebo MR vyšetrenie. K presnej diagnostike slúži pečeňová biopsia. 

Benígne nádory

Sú to nezhubné nádory, najčastejšie sa delia na mezenchymálne (hemangióm) a epiteliálne (fokálna nodulárna hyperplázia, hepatocelulárny adenón).

Hemangióm - je to najčastejší benígny nádor pečene. Vyskytuje sa prevažne u žien. Väčšinou je asymptomatický a diagnostikovaný náhodne pri vyšetrení inej indikácie. Dobre sa diagnostikuje pomocou MR alebo CT vyšetrenia s kontrastom a nevyžaduje liečbu. Biopsia je prísne kontraindikovaná pre vysoké riziko krvácania. 

Fokálna nodulárna hyperplázia - drúhé najčastejšie benígne ochorenie pečene, rovnako sa častejšie vyskytuje u žien medzi 30. - 50. rokom života. Príčina vzniku je trombóza na úrovni pečene s následnou nekrotizáciou v okolí. Vytvorí sa hepatotrofický uzol. Diagnostikuje sa kontrastným MR alebo CT vyšetrením. Nemá tendenciu k rastu a nie je ani indikáciou na chirurgickú liečbu. 

Hepatocelulárny adenóm - veľmi vzácny nález, ktorý je diagnostikovaný u žien medzi 30. - 50. rokom života. Takmer 90% prípadov je spojených s užívaním hormonálnej antikoncepcie. Adenóm je najčastejšie solitárny, teda sa vyskytuje samostatne. Veľkosť v niektorých prípadoch dosahuje aj 10 cm. Väčšinou je asymptomatický, v tretine prípadov môže dôjsť k ruptúre a ku krvácaniu. Niekedy je vhodné zvážiť aj chirurgickú liečbu. Obecne nie je považovaný za prekancerózu. Nutné je vysadenie hormonálnej antikoncepcie a nález je nutné pravidelne kontrolovať, pretože v niektorých prípadoch môže dôjsť k malígnemu zvratu. 

Pečeňové cysty

Sú to duté, tekutinou vyplnené patologické útvary a delíme ich podľa ich počtu na solitárne a mnohopočetné, podľa etiológie na parazitárne a neparazitárne a podľa pôvodu na biliárne alebo vrodené. 

Neparazitárne cysty a cystická choroba pečene - väčšina týchto cýst je v dôsledku kongenitálnej malformácie biliárneho systému, väčšinou sú spojené. s tvorbou žlčníkových kameňov a sú považované za prekancerózu, kvôli čomu sú indikované na chirurgickú liečbu. Polycystická choroba pečene je genetické ochorenie, často spojené s postihnutím obliečiek. Pečeňové funkcie sú zachované a laboratórne zmeny sú minimálne. Komplikáciou môže byť krvácanie alebo infekcia. V extrémnych prípadoch je možná transplantácia pečene. 

Parazitárne cysty – ide o veľmi vzácne sa vyskytujúce cysty. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu ciest do rozvojových zemí je treba na ne myslieť pri náleze nejasnej etiológie. Najčastejšie parazity, ktoré vedú k vytvoreniu pečeňovej cisty sú améby a echinokok. 

Malígne nádory 

Hepatocelulárny karcinóm 

Hepatocelulárny karcinóm tvorí zhruba 2% všetkých malígnych tumorov. Vyskytuje sa predovšetkým u mužov a takmer vždy je spojený s pečeňovou cirhózou. Najväčšie riziko je pri cirhóze v dôsledku hemochromatózy a hepatitídy typu B. 

Klinický obraz

Včasné štádiá sú jediné vhodné na radikálnu liečbu a aj pokročilejšie štádiá nemusia mať špecifickejšie príznaky. To vedie k tomu, že diagnostika je mnohokrát neskorá, kedy už nie je možná účinná terapia. Príznaky môžu byť:

  • bolesti brucha
  • úbytok hmotnosti 
  • niekedy prítomný ikterus
  • krvácanie
  • trombóza pečeňových žíl

Nápadné môžu byť aj mimo pečeňové príznaky a systémové prejavy hepatocelulárneho karcinómu, ako je hlboká recidivujúca hypoglykémia (znížená hladina glukózy v krvi) v dôsledku tvorby IGF II (inzulin like growth factor), kožné lézie (pityriasis rotunda), hyperkalcémia (zvýšená hladina vápniku) a polycytémia. Nádor najčastejšie metastázuje do kostí a do pľúc. 

Diagnostika a screening

Pacienti s pečeňovou cirhózou musia byť pravidelne sledovaní - minimálne každých 6 mesiacov by malo byť vykonávané USG vyšetrenie a hladiny alfa feto proteínu v krvi, čo je onkomarker. Základom diagnostiky sú zobrazovacie metódy a mal by byť stanovený rozsah ochorenia.

Terapia 

Radikálnou liečbou je chirurgická resekcia alebo transplantácia, ktorú je ale možné vykonať len u približne 10 – 30% pacientov. Mimo toho je liečba len paliatívna, môžu sa vykonávať ablatívne techniky pomocou radiofrekvencie alebo termoablácia. Podáva sa chemoterapia alebo biologická liečba. 

Sekundárne nádory pečene

Pečeň, spolu s pľúcami, sú najčastejšie orgány, do ktorých metastázujú ine nádory. Do pečene často metastázujú iné nádory tráviceho traktu ale aj nádory pľúc, semeníkov, močového mechúra alebo melanómy. Pečeň je aj častým výskytom lymfómov, ktoré sa často vyskytujú u imunodeficientných pacientov.