Cholestáza

01.05.2023

Cholestáza je porucha vylučovania žlče do čreva, ktorá môže byť lokalizovaná na ktorejkoľvek úrovni žlčových ciest. Rozlišujeme intrahepatálnu cholestázu, keď je prekážka priamo na úrovni pečene a môže byť spôsobená rôznym ochorením. Druhým typom je extrahepatálna cholestáza, ktorá je vyvolaná prekážkou vo vývodných žlčových cestách konkrementom, zápalom alebo tumorom, vzácnejšie kompresiou okolím. 

Klinický obraz

Môže sa vyskytovať ikterus, čo je žltkasté sfarbenie pokožky a očných sklér, prítomné býva svrbenie pokožky, porucha resorpcie tukov, zvýšená hladina cholesterolu, xantelazmy - žlté ploché výrastky v okolí očných kútikov, ktoré sa vyskytujú pre vysoké hladiny cholesterolu. Stolica býva svetlá, mastná a moč môže byť tmavšej farby. 

Diagnostika 

Ako pri každom vyšetrení, základom je dôkladné odobratie anamnézy a následné klinické vyšetrenie pacienta. Robí sa odber krvi, pri ktorom sa vyšetrujú hladiny bilirubínu, pečeňových markerov - ALP, GMT, ďalej sa sústreďujeme na hladiny cholesterolu. Mimo krvi sa vyšetruje aj moč, v ktorom je prítomný bilirubín bez urobilinogénu. Pre odlíšenie intra a extra hepatálnej cholestázy je dôležité vyšetrenie hladiny železa. Zvýšená hladina železa svedčí skôr pre intrahepatálne postihnutie. Mimo laboratórnych vyšetrení sa vykonávajú aj pomocné zobrazovacie metódy, mnohokrát aj spolu s kontrastnou látkou. Na prvom mieste je ultrasonografické vyšetrenie USG, ďalej je to magnetická rezonancia MR alebo počítačová tomografia CT. Môžu sa využiť aj invazívne zobrazovacie metódy, ako je MRCP, prípadne vhodnou voľbou je aj ERCP, ktoré je zároveň aj terapeutická metóda. 

Terapia

Závisí od príčiny cholestázy. Svrbenie sa lieči symptomaticky pomocou cholestyramínu. Často je nutná suplementácia vitamínov - A, D, E, K a prevencia kostných ochorení.