Diastáza

01.05.2023

Diastáza je funkčný problém, pri ktorom dochádza k rozostúpeniu svalov brušnej dutiny v oblasti linea alba. Linea alba je spojivové tkanivo, do ktorého sa upínajú všetky svaly brušnej steny a prestupuje stredom cez celú dĺžku brucha a spája pravú a ľavú stranu svalov. 

Pri diastáze dochádza k narušeniu stability stredu tela, k stablite panvy a zároveň nie je dostatočná ochrana vnútorných orgánov. Ide o komplexný problém, ktorý si vyžaduje aj dôslednú starostlivosť a rehabilitáciu. Najčastejšie o diastáze počujeme po pôrode, no má aj mnoho iných dôvodov.

Rizikové faktory

Medzi hlavné rizikové faktory vzniku zaraďujeme vyšší vek rodičky a viac početné tehotnosti, nedostatočná fyzická aktivita, nesprávne dýchanie pri cvičení, nesprávne sedenie, nevhodná životospráva a zároveň aj nedostatočná pohybová aktivita v detstve. 

Príčiny

Medzi príčiny vzniku diastázy zaraďujeme:

  • Tehotenstvo a pôrod
  • Rodička nad 35 rokov
  • Obezita
  • Hormonálne vplyvy
  • Oslabené svalstvo brušnej steny
  • Stav po úraze 
  • Mnohorodička

Príznaky

Brušné svalstvo vytvára oporu pre svalstvo chrbtice a panvového dna, preto pri diastáze dochádza k instabilite stabilizačného systému tela. Často môže byť prítomná bolesť chrbta, najmä v driekovej oblasti a v oblasti panvy. Ak sa diastáza nerieši, môže neskôr viesť aj k poruche na úrovni gastrointestinálneho traktu, trávenia, môže dôjsť k inkontinencii moču alebo k poruchám menštruačného cyklu.

Diagnostika

Medzi základné diagnostické metódy zaraďujeme fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom pomocou pohľadu a pohmatu dokážeme určiť, či ide o diastázu. Ak je medzera medzi svalmi brušnej steny viac ako 2cm, ide o diastázu. V niektorých prípadoch je medzera medzi svalmi aj väčsia. Meranie sa zabezpečuje pomocou špeciálneho meracieho systému alebo pomocou callipometra. Šírka diastázy musí byť zmeraná presne. 

Ultrasonorafické vyšetrenie sa tiež využíva ako objektívna diagnostická metóda. Môžu sa využiť aj iné zobrazovacie metódy, ako sú magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia. 

Diastáza v tehotenstve a po pôrode

Práve tehotenstvo a pôrod zaraďujeme medzi najčastejšie príčiny vzniku diastázy. S diastázou sa stretáva veľká skupina rodičiek a u niektorých pretrváva aj dlhší čas po pôrode. Miesto najväčšieho rozostupu býva oblasť okolo pupka. Po pôrode sa následne odporúča komplexná rehabilitácia, ktorá spočíva v cvičení s fyzioterapeutom.  

Cvičenie v rámci prevencie a terapie

V rámci prevencie je dôležité zamerať sa na cvičenia, ktoré podporujú aktiváciu brušnej steny. Takéto cvičenia je nutné vykonávať ešte pred pôrodom. Štúdie potvrdzujú, že opakované cvičenia zamerané na posilnenie svalov brušnej steny ešte pred otehotnením výrazne znižuje riziko vzniku popôrodnej diastázy. Zároveň pri jej vzniku dochádza k rýchlejšej regenerácii. 

  • Bráničné dýchanie a aktivácia brušnej steny – poloha je v ľahu na chrbte, na mäkkej podložke, nohy sú pokrčené a chodidlá na podložke. Hlava a ramená sú voľné, v predĺžení chrbtice. Dlane sú priložené na rebrách pod prsníkmi a slúžia nám na kontrolu dýchania. Nasleduje nádych do brušnej dutiny, stena sa postupne rozpína, rebrá sa snažíme rozťahovať do strán. Hrudník sa snažíme mať stabilizovaný. Pár sekúnd je nutné v nádychu vydržať a postupne nasleduje výdych. Dýchanie plynule opakujeme. 

  • Mostík – rovnako ako pri bráničnom dýchaní, poloha je na chrbte, kolená pokrčené a chodidlá na podložke. Ruky sú voľne položené pozdĺž tela. S nádychom dochádza súčasne k dvíhaniu panvy smerom k stropu. Brušné svaly sú pevné, v pozícii treba vydržať pár sekúnd. V pozícii je možné sťahovať aj gluteálne svaly (svaly zadku). S výdychom postupne stavec po stavci pokladáme chrbticu do podložky. Opakujeme. 

  • Striedanie päta – podložka – začínajúca pozícia je na chrbte, nohy sú elevované v ostrom uhle nad podložkou. Medzi podložkou a chrbticou je dôležité, aby nebola medzera. Takto elevované nohy potupne pomaly striedavo pokladáme na zem, keď sa päta dotkne podložky, pomaly vraciame späť. Takto postupne striedame obe nohy a cvičenie opakujeme. Dôležité je mať spevnené brušné svalstvo.