Delírium

11.04.2023

Pod týmto pojmom rozumieme zmenu psychických schopností a vedomia, ktorá vedie k zmätenému zmýšľaniu a oslabenej schopnosti vnímať svoje okolie. Ide o poruchu, ktorá má rýchly progres. Delírium môže byť podmienené viacerými faktormi, pri čom najpodstatnejším je zásah do centrálnej nervovej sústavy. Príznaky delíria sú podobné príznakom demencie, s ktorou je často táto porucha zamieňaná. 

Príznaky

 • Problémy so sústredením
 • Znížená komunikačná schopnosť
 • Častá strata pozornosti
 • Oslabená pamäť
 • Problémy s rozprávaním, čítaním či písaním
 • Úzkosť, strach, depresia
 • Typické striedanie období s vyššou frekvenciou príznakov, a naopak s nižšou frekvenciou príznakov
 • Zmeny nálad
 • Zmeny spacích návykov
 • Spomalené reflexy
 • Halucinácie

Príčiny

Ťažkosti spojené s delíriom majú rôznorodý pôvod. Hlavným spoločným ukazovateľom je zásah do centrálnej nervovej sústavy. Tento zásah vedie k stavu, kedy signály mozgu nie sú správne odosielané a prijímané. Zodpovednosť najčastejšie nesú zápalové či infekčné ochorenia, niektoré lieky a ich vedľajšie účinky, abstinencia od drog alebo alkoholu, infarkt, mŕtvica, ochorenie pečene, traumatický úraz alebo aj nízka hladina sodíka. Delírium je bežnejšie u starých ľudí. Medzi rizikové faktory patrí vyšší vek, demencia či Parkinsonova choroba, viaceré pridružené ochorenia, porucha spánku, zlá životospráva alebo strata sluchu či zraku. Spúšťačmi môžu byť aj lieky či liekové skupiny, ktoré slúžia na liečbu bolesti, problémy so spánkom, alergie alebo psychické problémy.

Priebeh

Poznáme tri typy delíria. Hyperaktívne delírium je najjednoduchšie rozoznateľnejším typom. Prejavuje sa zmenami nálad, psychickými problémami, halucináciami a nepokojom. Pacienti majú v tomto stave problém so spoluprácou. Hypoaktívne delírium je charakteristické zníženou aktivitou pacienta, zvýšenou spavosťou a vyššou pravdepodobnosťou spolupráce. Zmiešný typ delíria je známy striedaním periód so zvýšenou a zníženou aktivitou. Širšiemu spektru ľudí je známy pojem delírium tremens, ktorý zahŕňa stav, kedy pacient prechádza odvykaním od návykovej látky. Odvykanie sa spája s poruchou vedomia a príznaky sú napríklad tras tela, potenie, nevoľnosť, zvýšená činnosť srdca, halucinácie, kŕče až poruchy spánku.

Diagnóza

Vyšetrujúci lekár musí posúdiť psychický stav pacienta a tiež jeho zdravotnú históriu. Psychický stav sa hodnotí testami, ktoré sú zamerané na pozornosť a zmýšľanie. Bežne sa vyšetrujú aj zrakové schopnosti, koordinácia a reflexy. Pomocnými sú aj vyšetrenia mozgu, krvi či moču

Liečba

Samotná liečba je špecifická v závislosti od faktora, ktorý delírium spôsobil. Zaraďujeme sem úplné vyliečenie primárneho ochorenia, vysadenie liekov spúšťajúcich delírium alebo doplnenie iných nedostatkov. Liečenie spočíva v nastolení ideálnych podmienok pre telo a v upokojení mysle. Pre vytvorenie priaznivých podmienok je potrebné zabezpečiť prísun vzduchu, tekutín a živín, liečiť bolesť a pomáhať pacientovi pri pohybe.