Ako byť pripraveným a nie prekvapeným v praxi

Sezóna 2 - Epizóda 6

19.04.2024

Keď sa opýtate doktorov, každý vám povie, že šikovná zdravotná sestra či brat sú na nezaplatenie. Neoceniteľné sú najmä praktické skúsenosti. Aby ich však takýto zdravotnícky pracovník získal, je potrebný určitý stupeň vzdelania. Slovenské školstvo je však zamerané najmä na teoretické znalosti, prax nám chýba. Ako byť pripraveným a nie prekvapeným v praxi? O tom nám v štúdiu TV Doktor porozprával koordinátor mentorov Univerzitnej nemocnice Martin, Mgr. Lukáš Blahút.

Myšlienka workshopov pre budúce sestry vznikla inšpirovaním sa aktivitou Medgames #NURSES 2019 pod vedením koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáš Blahúta v spolupráci s Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD., garantkou programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, Ústavom ošetrovateľstva JLF UK a UNM.

Ak by som Vám mal bližšie priblížiť workshopy: „Workshopy pre študentov ošetrovateľstva majú veľký význam v procese formovania ich praktických zručností a upevňovania teoretických vedomostí. Nakoľko v posledné roky mali študenti náročnejšie obdobie v rámci vzdelávania a praktickej výučby kvôli pandémii ochorenia Covid-19 a súvisiacim opatreniam, bolo viac než kľúčové premyslieť a vytvoriť takýto koncept,“  „Naším cieľom je pokračovať v nastavenom trende workshopov, dopĺňať ich o ďalšie témy, ktoré zaujímajú študentov, ukázať im zmysel a prínos našej profesie a aj tým ich pozitívne motivovať pre prácu sestry v klinickej praxi,“ Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom zo strany UNM a JLF UK, sestrám mentorkám z jednotlivých stanovísk, ako aj zúčastneným študentom za vytvorenie príjemnej, tvorivej atmosféry a úspešný priebeh workshopov,“ povedal Mgr. Lukáš Blahút.