Akútna hypoxia plodu

Sezóna 2 - Epizóda 11

02.04.2024

Ďalšia epizóda »

Akútna hypoxia plodu je stav, pri ktorom plod nedostáva dostatočné množstvo kyslíka. Tento nedostatok kyslíka môže vzniknúť počas tehotenstva alebo pôrodu a môže mať vážne dôsledky pre zdravie plodu. Medzi príčiny akútnej hypoxie plodu patrí obmedzenie krvného obehu do placenty, komplikácie s pupočníkom (napríklad stláčanie), problémy s dýchaním matky, nedostatočná dodávka kyslíka matke alebo iné komplikácie s pôrodom.Príznaky akútnej hypoxie plodu môžu zahŕňať:

  1. Znížený pohyb plodu: Menej pohybu plodu alebo absencia pohybu môže byť znakom toho, že plod nedostáva dostatočné množstvo kyslíka.

  2. Variabilita srdcového tepu: Ak monitorujete srdcový tep plodu, môže byť variabilný alebo môže dochádzať k závažným zmenám v srdcovom tepu.

  3. Nízka saturačná hladina kyslíka: Ak je matka monitorovaná na saturačnú hladinu kyslíka v krvi, môže byť nízka hladina kyslíka znakom problému so zásobením kyslíkom plodu.

  4. Variabilné príznaky matky: Matka môže pociťovať variabilné príznaky, ako je závrat, slabosť, zmeny srdcového tepu alebo iné príznaky.

  5. Zmeny v monitorovaní priebehu pôrodu: Lekári môžu identifikovať zmeny v monitorovaní priebehu pôrodu, ako sú nepravidelné kontrakcie alebo zmeny srdcového tepu plodu.

Liečba akútnej hypoxie plodu sa zvyčajne zameriava na zlepšenie dodávky kyslíka plodu. To môže zahŕňať zmenu polohy matky, podávanie kyslíka, intravenóznu hydratáciu alebo urgentné pôrodné intervencie, ako je cisársky rez, ak je to potrebné na zachovanie zdravia plodu. Je dôležité, aby sa akútna hypoxia plodu rýchlo identifikovala a riadne liečila, aby sa minimalizovalo riziko pre plod.