Edémy a príčiny ich vzniku

Sezóna 1 - Epizóda 2

02.05.2023

Edémy patria medzi najčastejšie prejavy  ochorení vo všeobecnom lekárstve a v internej medicíne. Ide o akumuláciu (zadržiavanie/nahromadenie) voľnej tekutiny v medzibunkovom priestore (interstíciu), ktorý sa nachádza mimo cievneho riečiska. Intersticiálny objem sa zvyšuje na podklade rôznych ochorení a jeho prítomnosť dokážeme spozorovať pri bežnom klinickom vyšetrení. 

Objektívny nález záleží od rozsahu, lokality a od príčiny vzniku. Základne rozdelenie edémov je na:

  • Lokálny – regionálny edém

  • Generalizovaný – difúzny edém

Generalizované edémy 

  1. Kardiogénne edémy – edémy vzniknuté na podklade kardiálnej (srdcovej) príčiny. Ide o jeden z hlavných znakov srdcového zlyhávania, či už akútneho alebo chronického. Srdcové zlyhávane môže vznikať na základe srdcovej choroby ale aj kvôli ochoreniam, ktoré nepostihujú priamo srdce, napríklad pľúcna hypertenzia, žilová tromboembólia alebo chonická obštrukcná choroba pľúc. Diagnóza je založená na anamnéze a fyzikálnom klinickom vyšetrení, vyšetreniach ako je EKG, natívna snímka hrudníka alebo ECHO kardiografia srdca. 

Príznaky – u chodiacich pacientov sa vyskytujú opuchy hlavne v oblasti členkov, nazývané aj ako perimaleolárne edémy, ktoré sa neskôr šíria smerom nahor a opuchy sú symetrické. U ležiacich pacientov sa prvotne vytvoria opuchy v lumbosakrálnej oblasti (oblasť krížovo – driekovej chrbtice). Ďalej býva zvýšená náplň kŕčnych žíl, zväčšená a bolestivá pečeň alebo sťažené dýchanie. 

Liečba

Na prvom mieste účinnej terapie stojí dôkladná anamnéza a diagnostika. Hlavnú diagnostiku by mal vykonať internista, angiológ, prípadne ďalšie vyšetrenia záležia od etiológie. Liečba edémov musí byť komplexná a mnohokrát je aj multidisciplinárna. Využíva sa farmakoterapia, mechanoterapia – používanie mechanických ovínadiel alebo kompresné pančuchy. Môžu sa využívať aj invazívne postupy – sklerotizácia žilových varixov alebo endovaskulárna angiologická liečba. Výrazne prospešná je aj profylaktická terapia. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".