Nedostatok zdravotníkov chcú vyriešiť spoločným návrhom

Sezóna 1 - Epizóda 42

20.11.2023

Podľa hrubých prepočtov rezortu zdravotníctva dnes v systéme chýba okolo 2-tisíc lekárov a minimálne 4-tisíc sestier. Ako tento problém vyriešiť? Tlačový brífing, ktorý sa konal na pôde ministerstva školstva priniesol dôležité informácie od ministra školstva, vedy, výskumu a športu, JUDr. Ing. Tomáša Druckera, a ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Dolinkovej, týkajúce sa naliehavého problému nedostatku zdravotníckeho personálu.

Obe ministerstvá sú v súčasnosti v rokovaní o nasledujúcich opatreniach a možných stratégiách, ktoré by mohli terajšiu situáciu zlepšiť. Keďže bol brífing uskutočnený po prvom z týchto rokovaní nebolo možné na niektoré otázky odpovedať presne, no obaja ministri prisľúbili rýchle konanie v tejto oblasti. 

„Ministerstvo školstva predložilo do Programového vyhlásenia vlády (PVV) záväzok, že chce vytvoriť istý mechanizmus, akým by si mohol štát objednávať u vysokých škôl na vybraných fakultách - isté typy, počty študentov, ktoré nám chýbajú. Ide predovšetkým o lekárov, sestry, pôrodné asistentky, ale aj o iné povolania,“uvádza minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker. 

Jedným z opatrení je znižovanie počtu zahraničných študentov na Slovenských zdravotníckych fakultách. Ministri uviedli, že tento krok je nevyhnutný preto, aby sa zmenšil odliv na Slovensku vyštudovaných lekárov do zahraničia.

„Budeme hľadať riešenia, ako zastabilizovať počet personálu na stredných zdravotníckych školách, ale aj vysokoškolsky vzdelaných nie len sestier ale aj lekárov. My sme hovorili o viacerých riešeniach ako motivovať mladých ľudí, aby išli študovať na stredné zdravotnícke školy a po absolvovaní prvého, druhého a tretieho ročníka si to nerozmysleli a neupustili od tohto povolania a do systému nastúpili,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.

Na rezorte školstva a zdravotníctva vzniknú pracovné skupiny, ktoré sa budú minimálne dvakrát do mesiaca stretávať a hľadať riešenia zastabilizovania zdravotníckeho personálu na Slovensku.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".