Odpovedá MUDr. Mário Drozdík

Sezóna 1 - Epizóda 1

01.05.2023

Nasledujúca epizóda »

Hypertenzia lebo inak povedané vysoký krvný tlak, patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, vrátane mozgovej cirkulácie. Je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg a je to zároveň hranica, kedy prevyšuje benefit liečby nad jej rizikami. V Európskej dospelej populácii je prevalencia AH 30-45 %. Muži sú postihnutí 1,2 x častejšie ako ženy. Výskyt sa s s vekom zvyšuje, nad 60 rokov je prevalencia nad 60 %.

Rozlišujeme AH primárnu (esenciálna), ktorá je dominantnejšia v prevahe výskytu (90 %) a príčinu jej vzniku nepoznáme a sekundárnu, kedy je artériová hypertenzia podmienená iným ochorením.KlasifikáciaPodľa najnovších odporúčaní (2018) hodnoty krvného tlaku klasifikujeme do štyroch základných kategórií:

  • Optimálny tlak
  • Normálny tlak
  • Vyšší normálny tlak
  • Artériová hypertenzia 1. až 3. stupňa

Existuje ešte tzv. syndróm bieleho plášťa, ide o pomerne častý jav, kedy sa strach a nervozita zo zdravotníckeho prostredia a personálu prejaví práve zvýšením krvného tlaku. Na najčastejšie otázky z ordinácie odpovedá internista MUDr. Mário Drozdík.