Hoaxy vo vede

Sezóna 1 - Epizóda 11

15.12.2023

S hoaxmi, teda nepravdivými informáciami, ktoré na prvý pohľad môžu vyzerať pravdivo, sa v posledných rokoch stretol asi každý z nás. Nebezpečné môžu byť najmä v tom prípade, keď začnú mať vplyv na rozhodnutia týkajúce sa nášho zdravia. O tom, ako takéto zavádzajúce informácie vznikajú aj v súvislosti s vedou sa dnes budem rozprávať s doktorom Stanislavom Kyzerkom. 

Pan doktor Stanislav Kyzek pracuje ako odborný asistent a vysokoškolský pedagóg na Katedre genetiky, Prírodovedeckej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave. Po vedeckej stránke sa venuje najmä vplyvu nízkoteplotnej plazmy na biologický materiál so zameraním najmä na jej genotoxický potenciál.Pán doktor Kyzek taktiež prednáša, vedie a školí študentov bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia na katedre Genetiky.

Stano, vitaj, ďakuje, že si prijal moje pozvanie.