Kto patrí na psychiatriu?

Sezóna 1 - Epizóda 21

Ďalšia epizóda »

Viete, kto patrí na psychiatriu? Osoba môže byť hospitalizovaná na psychiatrii (psychiatrickom oddelení) z rôznych dôvodov, ktoré sa týkajú jej duševného zdravia. Typické prípady zahŕňajú:

  1. Osoby s ťažkými duševnými poruchami: Osoby s diagnózou ťažkých duševných porúch, ako sú schizofrénia, bipolárna porucha, depresia alebo závažné úzkostné poruchy, môžu byť hospitalizované na psychiatrii, ak je ich stav nebezpečný pre nich samých alebo pre iných.

  2. Osoby v krízových situáciách: Osoby, ktoré sú v krízových situáciách, ako sú suicidálne myšlienky alebo pokusy, môžu byť umiestnené na psychiatrii na ochranu ich bezpečia a poskytnutie profesionálnej starostlivosti.

  3. Osoby s duševnými poruchami a súvisiacimi problémami: Osoby s duševnými poruchami, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť riadiť svoje správanie, môžu byť hospitalizované, aby sa im poskytla podpora a liečba.

  4. Osoby s poruchami v stravovaní: Osoby s poruchami v stravovaní, ako sú anorexia nervosa alebo bulímia, môžu byť umiestnené na psychiatrii na liečbu ich poruchy a fyzického zdravia.

  5. Osoby s duševnými problémami a závislosťami: Osoby so súčasnými duševnými problémami a závislosťami na látkach môžu byť hospitalizované na psychiatrii, aby sa im poskytla liečba oboch týchto problémov súčasne.

Umiestnenie na psychiatrii sa zvyčajne robí na základe hodnotenia a posúdenia odborníkov v oblasti duševného zdravia a môže byť dočasné alebo dlhodobé, v závislosti od potreby. Cieľom hospitalizácie na psychiatrii je poskytnúť bezpečné a odborné prostredie na liečbu a zlepšenie duševného zdravia pacienta.

O bežnej praxi psychiatra nám na Nitrianskych lekárskych dňoch porozprávala doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. z Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB Bratislava.

Psychiatrické ambulancie v roku 2022 vyšetrili 417 530 osôb. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 10,7 percenta. Pacientom minulý rok najčastejšie diagnostikovali afektívne poruchy (31,4 % zo všetkých vyšetrených osôb). Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. "Nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy, ktoré sa týkali 27,2 percenta osôb, a organické duševné poruchy vrátane symptomatických (19,5 % osôb)," priblížilo NCZI. Pri troch najčastejších skupinách diagnóz prevažoval počet žien oproti mužom.

Muži, naopak, dominovali pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok. "Ochrannú ambulantnú liečbu podstúpilo 6350 osôb, z čoho najvyšší podiel tvorili osoby v protialkoholickej (42,1 percenta) a protidrogovej ochrannej liečbe (29,2 percenta)," doplnilo centrum.

Psychickú poruchu vlani prvýkrát diagnostikovala 67 147 ľuďom. "Predstavuje to medziročný nárast o 6,4 percenta," podotklo NCZI. Novodiagnostikovaní pacienti sa najčastejšie liečili pre neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (19 934 pacientov), organické duševné poruchy vrátane symptomatických (15 258) a afektívne poruchy (11 870).