Zápal pľúc

Sezóna 1 - Epizóda 10

Ďalšia epizóda »

Problematika respiračných ochorení je aj v súčasnosti stále aktuálna po celom svete. Medzi najčastejšie z nich jednoznačne patrí aj zápal pľúc. Ako už z názvu vyplýva ide o zápalové ochorenie pľúcneho tkaniva, zväčša infekčného charakteru. Liečba tohto ochorenia býva občas dlhá a náročná, preto je kľúčové najmä včasné rozoznanie príznakov. Úspešnosť liečby závisí od viacerých faktorov. Prvoradé je správne stanovanie vyvolávajúcej príčiny. Tá môže byť na základe infekcie, ktorú vyvolávajú rôzne patogény po usídlení sa v pľúcnom parenchýme. Môže postihovať jeden alebo oba pľúcne laloky. Za infekčné mikroorganizmy sú považované baktérie, vírusy, plesne a prvoky.  

Ďalšiu skupinu tvoria neinfekčné zápaly pľúc. Tieto sa však vyskytujú menej často v porovnaní s tými infekčnými. Patria sem alergény, chemikálie, žiarenie, radiácia či žalúdočný obsah. Občas zápal vyvolajú aj niektoré liečebné postupy či lekárske výkony. Na vyliečení sa podieľajú okrem včasnej diagnostiky, príčiny vzniku aj parametre, akými sú vek pacienta, jeho celkový zdravotný stav či pridružené ochorenia. Pre koho sú zápaly pľúc nebezpečné? Aké príznaky a prejavy sú typické pre toto ochorenie? Pacienti trpiaci zápalom pľúc sa najčastejšie sťažujú na dýchavičnosť, suchý alebo vlhký kašeľ, bolesť na hrudi pri kašli či nádychu, môže sa pridať aj triaška a teplota, malátnosť, únava, svalová slabosť či dokonca nechuť do jedla a vracanie.

Ako sa prejavuje. u detí a ako ho liečiť nám v štúdiu vysvetlila pediatrička MUDr. Martina Miškovská, PhD..