(Ne)dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Sezóna 1 - Epizóda 5

Na Slovensku je dostupnosť zdravotnej starostlivosti definovaná zákonmi a právnymi predpismi. Hlavným právnym rámcom pre zdravotníctvo na Slovensku je Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o zdravotnej starostlivosti). Tento zákon upravuje organizáciu, poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Zákon o zdravotnej starostlivosti ustanovuje princípy, ktoré zabezpečujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov Slovenska. Tieto princípy zahŕňajú rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na pohlavie, vek, rasové alebo etnické zázemie, náboženstvo, národnosť, sociálny pôvod, majetok, vzdelanie, zdravotný stav alebo miesto bydliska.

Zákon o zdravotnej starostlivosti tiež upravuje základné práva pacientov, ako napríklad právo na informovaný súhlas s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, právo na súkromie a dôvernosť zdravotných údajov, právo na získanie informácií o svojom zdravotnom stave a právo na rovnaký prístup k dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Okrem toho existujú aj ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú niektoré špecifické oblasti zdravotnej starostlivosti, ako napríklad zákon o zdravotných poisťovniach, ktorý sa zaoberá financovaním zdravotnej starostlivosti a zákon o liekoch, ktorý upravuje oblasť registrácie, výroby a distribúcie liekov.

Ako však túto dostupnosť ovplyvnila pandémia COVID-19? A čo avízované rušenia pohotovostí? Viac o téme (ne)dostupnosti nám povedala prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".