Odpovedá prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Sezóna 1 - Epizóda 29

19.06.2023

Ortopéd je lekár špecializujúci sa na diagnostiku a liečbu porúch a ochorení pohybového aparátu. Existuje niekoľko najčastejších problémov, pre ktoré rodičia vyhľadávajú ortopéda pre svoje deti. Niektoré z týchto problémov zahŕňajú:

  1. Skolióza: Ide o zakrivenie chrbtice, ktoré sa môže prejaviť bolesťou chrbta, nerovnosťou ramien alebo asymetriou tela.

  2. Kĺbové problémy: Deti môžu mať rôzne kĺbové problémy, vrátane zápalových ochorení kĺbov (napríklad juvenilná idiopatická artritída), detského revmatizmu alebo iných ochorení, ktoré ovplyvňujú pohybový aparát.

  3. Poranenia a zlomeniny: Deti sa často môžu zranovať pri športe alebo hrách a potrebujú ortopedickú starostlivosť pri zlomeninách, vyvrtnutiach, výronoch a iných poraneniach.

  4. Platózne nohy: Toto je stav, ktorý sa prejavuje vnútorným zakrivením chodidla a môže vyžadovať ortopedické hodnotenie a liečbu.

  5. Chodidlové deformity: Deti môžu mať rôzne deformity chodidiel, ako sú napríklad valgózne alebo varózne deformity, ktoré môžu ovplyvniť chôdzu a pohyb.

  6. Ochorenia svalov a kostí: Medzi tieto ochorenia patria napríklad detská cerebralna paréza, svalová dystrofia alebo osteogenéza imperfecta.

Je dôležité, aby rodičia vyhľadali odbornú ortopedickú starostlivosť, ak majú obavy o pohybový aparát svojho dieťaťa, či už ide o bolesť, deformitu alebo zmeny vo funkcii. Ortopéd môže vykonať vyšetrenie, diagnózu a navrhnutie primeranej liečby alebo rehabilitačného programu, aby sa zabezpečilo správne rast a vývoj pohybového aparátu u detí.

Na najčastešie otázky z ortopédie odpovedal prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky LFUK a NÚDCH.