doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Sezóna 1 - Epizóda 4

Ďalšia epizóda »

Je jedným z mála absolventov medicíny a práva na Slovensku zároveň. To mu otvára dvere robiť naozaj výnimočnú prácu. Lekár, právnik, vysokoškolský pedagóg a súdny znalec Peter Kováč je vynikajúcim odborníkom na medicínske právo. Absolvoval Lekársku fakultu (1996) a Právnickú fakultu (2002) Univerzity Komenského. Po získaní atestácií z patologickej anatómie 1. stupňa a súdneho lekárstva bol v roku 2003 zapísaný ako súdny znalec v odbore Súdne lekárstvo. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

„Trestnoprávny pohľad na eutanáziu nik dovtedy neurobil a mňa to bavilo. Táto téma spája právo s medicínou, a tak som ju napísal  aj obhájil. Na Slovensku je to dodnes tak, že eutanázia, tak ako je chápaná, u nás nehrozí, vzhľadom a zloženie obyvateľstva, ktoré tu máme. Z hľadiska trestného práva ju môžeme deliť na aktívnu alebo pasívnu a takto je buď absolútne legálna, alebo absolútne ilegálna, teda trestná. Pacient má totiž právo povedať, že sa nechce liečiť, potom sa nechá priebeh jeho choroby na prirodzený proces, to je tá pasívna forma. A aktívna, ak niekomu akýmkoľvek spôsobom pomôžete zomrieť – to je trestný čin vraždy alebo úkladnej vraždy. O mne je známe, že som dlhé roky za úpravu legislatívy v tomto smere,“ vraví  doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Peter Kováč obhájil v roku 2010 dizertačnú prácu aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a to na tému „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“. O dva roky neskôr získal titul docent. V roku 2012 habilitoval z trestného práva s prácou "Dohovor o počítačovej kriminalite a implementácia jeho hmotnoprávnych ustanovení do Trestného zákona".  „Snažím sa vracať poznatky, ktoré som získal, tam kam patria. Keďže sa venujem aj  pochybeniam v medicíne, spolu s kolegom Norom Moravanským edukujeme lekárov, aby tých pochybení bolo čo najmenej,“ uzatvára Peter Kováč, ktorý sa zároveň výrazne angažuje v spoločenských témach a vo voľnom čase je vášnivým cyklistom.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".