Odpovedá doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. a Mgr. Barbora Rašková

Sezóna 1 - Epizóda 16

25.05.2023

Tiež nazývaný aj poruchou autistického spektra je ochorenie, ktoré má množstvo podtypov a líši sa u každého jedinca. Ide o vývojovú poruchu, za ktorú nesie zodpovednosť vplyv genetiky a vonkajšieho prostredia. Variabilita ochorenia určuje aj mieru závislosti pacienta od iných osôb, schopnosť komunikácie alebo zručnosť zvládať rôzne činnosti. Prvé prejavy autizmu sú pozorovateľné v prvých rokoch života.

Čo je to autizmus? Je niečo, čo si mám na svojom dieťati všímať?

Ako sa najčastejšie autizmus prejavuje? Má nejaké charakteristické črty, ktoré si všímať?

Koho najviac postihuje? Je to dedičné? 

Súvisí ochorenie s tehotenstvom v neskoršom veku? 

Existuje nejaká prevencia, ako predísť vzniku tohto ochorenia, resp. čo ho spôsobuje?

Ak mám podozrenie, že moje dieťa môže trpieť autizmom, za akým odborníkom ísť?

Ako zaradiť autistické dieťa do spoločnosti? 

Počula som, že GFCF diéta s vylúčením lepku a kazeínu deťom pomáha, je to pravda?

Máme v triede dieťa s poruchou autistického spektra. Ako je to s takýmto dieťaťom v škole? Má nárok na asistenta? 

Sú rôzne formy autizmu a ku každému treba pristupovať inak. Ale ako si nájsť cestu k takémuto dieťaťu? 

Ako viem pomôcť v rozvoji takémuto dieťaťu? 

Sú nejaké liečebné procedúry, ktoré pacientovi vedia pomôcť? Sú aj preplácané poisťovňami?

Na najčastiejšie otázky týkajúce sa autizmu odpovedali doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. aMgr. Barbora Rašková z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty.