Odpovedá psychiater MUDr. Ivan Karbula

Sezóna 1 - Epizóda 9

15.05.2023

Psychiatri sú lekári, ktorí sa špecializujú na diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov s psychickými poruchami, vrátane schizofrénie. Okrem poskytovania farmakoterapie môžu psychiatri pracovať aj s psychoterapiou, monitorovať stav pacientov, sledovať vedľajšie účinky liekov a ponúkať podporu a poradenstvo pacientom a ich rodinám. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu života pacientov a pomôcť im dosiahnuť čo najlepšiu funkčnosť a zvládanie ochorenia.

Jedným zo závažných psychiatrických ochorení, ktorým sa psychiati zaoberajú je schizofrénia. Ochorenie, ktoré postihuje myslenie, emocie a správanie jednotlivca. Je charakterizovaná poruchou reality, ktorá sa prejavuje skresleným vnímaním sveta a seba samého. Prejavy schizofrénie sa môžu líšiť medzi jednotlivými ľuďmi, ale zahŕňajú nasledujúce symptómy:

  1. Pozitívne symptómy: Ide o symptómy, ktoré sú prítomné, ale zdraví ľudia ich nemajú. Patrí sem halucinácie (falošné vnemy, ako napríklad počuť hlas), bludy (falošné presvedčenie, ktoré nie je v súlade s realitou), dezorganizovaná reč a zmätené myšlienky.

  2. Negatívne symptómy: Ide o straty normálneho funkčného správania a prejavujú sa ako obmedzené emócie, chudoba reči a motivácie, sociálna izolácia a zmenšená schopnosť užívať si normálne aktivity.

Liečba schizofrénie zahŕňa kombináciu farmakoterapie a psychoterapie. Antipsychotické lieky sa používajú na zníženie pozitívnych symptómov a stabilizáciu myslenia a správania. Psychoterapia, vrátane kognitívnej behaviorálnej terapie, môže pomôcť pacientom zvládať symptómy, rozvíjať zručnosti potrebné pre každodenný život a zlepšovať sociálnu interakciu.

Na najčastejšie otázky z psychiatrickej ordinácie odpovedá MUDr. Ivan Karbula, primár psychiatrického oddelenia FN Trnava.