Bilirubinúria (bilirubín v moči)

18.03.2024

Bilirubinúria je stav, pri ktorom sa bilirubín, žlčový pigment, vyskytuje v moči. Bilirubín je produktom rozkladu hemoglobínu, ktorý sa nachádza v červených krvinkách. Po uvoľnení z rozpadajúcich sa červených krviniek je bilirubín transportovaný do pečene, kde je metabolizovaný a následne vylučovaný z tela. Za normálnych okolností sa väčšina bilirubínu v pečeni transformuje na konjugovaný bilirubín, ktorý je ľahko rozpustný vo vode a je vylúčený z tela žlčou. Ak je nejakým spôsobom poškodená pečeň alebo je zablokovaný odtok žlče, zvyšuje sa hladina bilirubínu v krvi, čo môže viesť k jeho prenikaniu do moču, teda k bilirubinémii. Bilirubinúria sa prejavuje zmenou farby moču, ktorý býva tmavšej až žltohnedej farby.

Príčiny bilirubinúrie:

  • Hemolytická anémia: Hemolytická anémia je stav, pri ktorom dochádza k nadmernému rozpadu červených krviniek v tele. Tento rozpad vedie k uvoľňovaniu veľkého množstva hemoglobínu, ktorý je následne metabolizovaný na bilirubín, čo spôsobuje zvýšené hladiny bilirubínu v krvi.
  • Ochorenia pečene: Napríklad hepatitída (zápal pečene), cirhóza (zmena štruktúry pečene), alkoholová choroba pečene a ďalšie, môžu mať za následok narušený metabolizmus bilirubínu a jeho hromadenie v krvi.
  • Mechanická obštrukcia žlčovodov: Mechanická obštrukcia žlčovodov, či už kvôli žlčovým kameňom, nádorom, zápalom alebo iným príčinám, môže spôsobiť nedostatočné vylučovanie žlče do tráviaceho traktu a hromadenie bilirubínu v krvi.
  • Gilbertov syndróm: Gilbertov syndróm je genetická porucha spôsobujúca miernu a často bezpríznakovú hyperbilirubinémiu. Tento stav je spôsobený zníženou aktivitou enzýmu glukuronyltransferázy, ktorý je zodpovedný za konjugáciu bilirubínu.
  • Crigler-Najjarov syndróm: Tento geneticky podmienený stav spôsobuje zvýšenú hladinu nekonjugovaného bilirubínu v krvi kvôli absencii alebo závažnému zníženiu aktivity enzýmu glukuronyltransferázy.
  • Dubin-Johnsonov syndróm: Je zriedkavá genetická porucha vedúca k nedostatočnému transportu bilirubínu v pečeni, čo vedie k jeho hromadeniu v bunkách pečene a následne k hyperbilirubinémii.

Diagnóza bilirubinúrie sa realizuje pomocou testov na prítomnosť bilirubínu v moči a krvných testov na stanovenie hladiny bilirubínu v krvi. Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny bilirubinúrie.