Anizokória

15.03.2024

Anizokória je termín označujúci asymetriu veľkosti očných zreníc. Za normálnych okolností sú zrenice rovnakej veľkosti a reagujú symetricky na svetelné podnety. Keďže anizokória predstavuje nerovnováhu vo veľkosti zreníc, môže to naznačovať rôzne zdravotné problémy. Anizokória môže byť v niektorých prípadoch aj fyziologická, teda neškodná. Fyziologická anizokória je zvyčajne spojená s prirodzenými rozdielmi v reakcii zreníc na rozdielne osvetlenie očí alebo môže byť geneticky podmienená. Fyziologická anizokória zvyčajne nevyžaduje liečbu ani ďalšie vyšetrenia, pokiaľ nie sú prítomné iné príznaky alebo zdravotné problémy.

Príčiny anizokórie:

Existuje niekoľko patologických príčin anizokórie, ktoré signalizujú rôzne zdravotné problémy. Medzi najčastejšie príčiny patria:

 • traumatické poranenia hlavy
 • nádory mozgu
 • cievna mozgová príhoda
 • krvácanie do mozgu
 • infekcie nervového systému: Infekcie ako meningitída, encefalitída alebo absces mozgu ovplyvňujú nervové štruktúry a vyvolávajú anizokóriu.
 • Adieho zrenica: Je zriedkavé neurologické ochorenie ovplyvňujúce funkciu očných zreníc.
 • Hornerov syndróm: Hornerov syndróm je neurologické ochorenie spôsobené poškodením sympatického nervového systému, ktoré môže viesť k anizokórii, spolu s inými príznakmi.
 • glaukóm: Glaukóm je oftalmologické ochorenie spôsobené zvýšeným vnútroočným tlakom, v pokročilom štádiu vedie k poškodeniu zrakového nervu a anizokórii.
 • očné traumy
 • reakcia na lieky
 • požitie návykových látok

Liečba anizokórie závisí od vyvolávajúcej príčiny. Terapeutický proces môže zahŕňať liečbu infekcií, chirurgický zákrok na odstránenie nádorov alebo ďalšie terapeutické postupy podľa potreby. Dôležitou súčasťou liečby anizokórie je monitorovanie stavu pacienta, aby sa zabezpečilo, že sa príznaky nezhoršujú, a že podávaná liečba účinkuje. V niektorých prípadoch môže byť potrebná dlhodobá starostlivosť a rehabilitácia, najmä ak sú prítomné neurologické ochorenia alebo zrakové poruchy.