Anosmia (strata čuchu)

13.03.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Anosmia je medicínsky termín používaný na označenie úplnej straty zmyslu čuchu. Osoba s anosmiou nie je schopná vnímať žiadne vône. Tento stav môže byť dočasný alebo trvalý a je vyvolaný rôznymi príčinami, vrátane infekcií, poranení, alergií, porúch nervového systému alebo genetických faktorov. Osoby trpiace anosmiou môžu mať obmedzené schopnosti rozpoznávania chuti, pretože zmysly chuti a čuchu sú úzko prepojené. Ľudia s touto poruchou trpia problémami s poznávaním nebezpečných vôní, ako sú napríklad plyny alebo jedovaté látky.

Čuch patrí medzi základné ľudské zmysly. Základné zmysly sú tie, ktoré ľuďom umožňujú vnímať a reagovať na fyzické vlastnosti sveta okolo nich. Okrem čuchu zahŕňajú zmysly zraku, sluchu, chuti a hmatu. Presný počet vôní, ktoré človek dokáže rozlišovať, nie je presne známy, pretože to závisí od viacerých faktorov, ako je genetická predispozícia, tréning čuchového rozpoznávania a životné prostredie. Avšak, štúdie naznačujú, že človek by mal byť schopný rozlišovať tisíce rôznych vôní. Niektoré odhady hovoria o počte až desaťtisíc rozpoznateľných vôní. 

Čuchový systém:

Ľudský čuchový systém je komplexný systém s množstvom receptorov v nose, ktoré zaznamenajú chemické zlúčeniny prítomné vo vzduchu. Čuchová dráha zabezpečuje prenos informácií z čuchových receptorov nachádzajúcich sa v nose do mozgových centier, kde sú vône spracovávané a interpretované. 

 • čuchové receptory: Čuchové receptory sú umiestnené v horných častiach nosa v oblasti nazálnej dutiny. Tieto receptory sú bunky obsahujúce štetinky, ktoré reagujú na chemické látky vo vzduchu, čo spôsobuje vytvorenie nervových signálov.
 • čuchový nerv (nervus olfactorius): Nervové signály vytvorené čuchovými receptormi sú prenášané cez čuchový nerv, nazývaný aj nervus olfactorius. Tento nerv prenáša signály do čuchových centier mozgu.
 • čuchové centrá v mozgu: Čuchové nervy vstupujú do mozgu v oblasti nazývanej bulbus olfactorius. Tu sa signály rozdeľujú a sú spracovávané rôznymi oblasťami mozgu, najmä v limbickom systéme, ktorý je zapojený do spracovania emócií a pamäte, ako aj v kortexe (mozgovej kôre), kde dochádza k detailnejšiemu spracovaniu vôní a ich interpretácií.
 • spracovanie a interpretácia: V čuchovom kortexe mozgu sú vône porovnávané s predchádzajúcimi skúsenosťami a pamäťou, čo umožňuje mozgu identifikovať a interpretovať vône. Tento proces umožňuje ľuďom rozlišovať rôzne vône a pripisovať im významy.

Takto spracované informácie o vôňach cestujú od čuchových receptorov cez čuchový nerv do mozgových centier, kde sa spracovávajú a interpretujú. Tento komplexný proces umožňuje človeku rozpoznať a interpretovať rôzne vône vo svojom okolí.

Funkcie čuchu:

Čuch je jedným z hlavných ľudských zmyslov a má niekoľko dôležitých funkcií a vplyvov na naše životy:

 • detekcia vôní: Hlavnou funkciou čuchu je schopnosť zaznamenať a rozlišovať rôzne vône vo vzduchu a v prostredí okolo nás. Vône môžu byť príjemné, nepríjemné alebo aj nebezpečné a čuch nám pomáha vnímať ich a reagovať na ne.
 • poznanie chutí: Zmysel čuchu je úzko spojený so zmyslom chuti. Mnoho chutí, ktoré vnímame, je ovplyvnených tým, čo cítime nosom. Preto je čuch dôležitý pre plný zážitok z jedla a pre rozpoznávanie jednotlivých prvkov chuti.
 • pamäť a emócie: Čuch je silne spojený s pamäťou a emóciami. Určité vône môžu vyvolať silné spomienky alebo emócie, pretože sú spojené so skúsenosťami z minulosti. Tento jav sa nazýva asociatívna pamäť.
 • ochrana: Čuch nám pomáha identifikovať nebezpečné látky vo vzduchu, ako sú napríklad plyny alebo jedovaté látky. 
 • komunikácia: Vône môžu slúžiť aj ako prostriedok komunikácie medzi jednotlivcami, napríklad značkovanie teritória u zvierat alebo používanie parfumov a vôní v ľudskom kontakte.

Tieto funkcie čuchu majú významný vplyv na naše každodenné životy a na spôsob, ako vnímame svet okolo seba.

Diferenciálna diagnostika anosmie:

 • infekcie horných dýchacích ciest: Akútna rinitída, sinusitída, laryngitída alebo iné infekcie nosa a hrdla môžu spôsobiť dočasnú stratu čuchu.

 • poranenia hlavy: Poranenia hlavy môžu ovplyvniť čuchový nerv alebo čuchové centrá v mozgu, čo vedie k dočasnej alebo trvalej anosmii.

 • chronická sinusitída: Opakujúce sa alebo chronické zápaly nosových dutín výrazne ovplyvňujú schopnosť vnímať vône.

 • alergie: silné alergické reakcie spôsobujú opuch nosovej sliznice a znižujú čuchovú schopnosť postihnutého jedinca.

 • hormonálne poruchy: Hormonálne zmeny spojené s tehotenstvom alebo hormonálnou liečbou majú tiež vplyv na ľudské zmysly vrátane čuchu.

 • neurologické poruchy: Neurologické choroby, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba, môžu ovplyvniť čuchový nerv alebo čuchové centrum v mozgu.

 • trauma: Fyzické traumy alebo operácie v nosovej oblasti často ovplyvnia čuchový nerv a nosové tkanivá.

 • vývojové anomálie: Medzi ďalšie príčiny anosmie patria vrodené vývojové anomálie nosa alebo čuchového nervu.

 • infekčné choroby: Niektoré infekčné choroby, napríklad vírus herpes simplex, ovplyvňujú čuchový nerv a spôsobujú dočasnú alebo trvalú anosmiu.

 • toxické látky: Vystavenie sa toxickým látkam, ako sú niektoré chemické látky, dym či iné nebezpečné látky, môže viesť k poškodeniu nervus olfactorius.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".