Cluster headache (Syndróm klastrovej bolesti hlavy)

03.03.2024

Cluster headache (CH) je typ primárnej bolesti hlavy, patriacej do skupiny trigemino-autonómnych neuralgií, ktorá je charakterizovaná intenzívnymi a záchvatovými bolesťami na jednej strane hlavy, najmä periorbitálne. Postihnutí sú častejšie muži ako ženy a väčšinou sa ochorenie objaví prvýkrát vo veku okolo 30 rokov. Asi u 10 % pacientov má CH chronický charakter a objavuje sa zvyčajne 1 krát ročne. Intenzívne bolesti hlavy výrazne znižujú kvalitu života pacientov.

Etiológia:

Presná príčina CH nie je objasnená. Predpokladá sa, že základom je dysfunkcia pacemakerových neurónov šedej hmoty hypotalamu v oblasti bázi tretej mozgovej komory. Vazodilatácia arteria carotis v sinus cavernosus je sekundárnym fenoménom, ktorý je následkom trigeminovaskulárneho autonómneho reflexu, preto sa CH zaraďuje do skupiny trigemino-autonómnych neuralgií. Okrem intenzívnej bolesti hlavy bývajú prítomné aj sprievodné symptómy na postihnutej strane, ako je slzenie oka, začervenanie spojovky, kongescia nosovej sliznice na postihnutej strane, inkompletný Hornerov syndróm s miózou a ptózou viečka. 

Rizikové faktory:

Existuje niekoľko faktorov, ktoré sa považujú za rizikové pre rozvoj CH:

 • pohlavie: Klastrové bolesti hlavy sú častejšie u mužov než u žien v pomere 10:1.
 • vek: U väčšiny jedincov sa CH prvýkrát objaví vo veku medzi 20 a 40 rokmi, aj keď môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku.
 • rodinná anamnéza: Pozitívna rodinná anamnéza na CH alebo iné typy bolestí hlavy zvyšuje riziko rozvoja CH.
 • fajčenie: Fajčenie je spojené s vyšším rizikom vzniku CH.
 • alkohol: Konzumácia alkoholu je dôležitým rizikovým faktorom, ktorý môže vyvolať ďalší atak CH.
 • úrazy hlavy: Niektoré štúdie naznačujú, že ľudia s anamnézou úrazov hlavy majú zvýšené riziko klastrových bolestí hlavy.
 • vyššia nadmorská výška
 • chronický stres

Klinický obraz:

Príznaky CH sú charakteristické a vyprovokovať ich môže napríklad požitie alkoholu, nitroglycerínu alebo histamínu. Provokačným faktorom býva aj pobyt vo vyššej nadmorskej výške.

 • intenzívna bolesť hlavy: CH je extrémne bolestivá a často sa opisuje ako jedna z najhorších typov bolesti, akú človek môže zažiť. Bolesť je lokalizovaná na jednej strane hlavy, orbitálne, periorbitálne alebo v spánovej oblasti.
 • záchvatový charakter: Bolesti prichádzajú v záchvatoch trvajúcich od 15 minút do 3 hodín. Počas ataku bolesti pacient zvyčajne chodí, pretože nevydrží ležať ani sedieť.
 • periodický charakter: Perióda najčastejšie prichádza 1x za rok, ale v niektorých prípadoch sa vyskytne raz za dva roky alebo naopak jedenkrát za 2 roky. Jedna perióda pretrváva najčastejšie od 4 do 8 týždňov.
 • budíkový charakter: Bolesť sa typicky začína v noci, teda prebudí pacienta zo spánku. Pacient sa zvyčajne zobudí 60 až 90 minút po zaspatí.
 • sprievodné symptómy: Okrem intenzívnej bolesti hlavy môžu pacienti s klastrickými bolesťami hlavy zažívať aj sprievodné symptómy na postihnutej strane hlavy, ako je slzenie oka, začervenanie spojovky, kongescia nosovej sliznice na postihnutej strane, inkompletný Hornerov syndróm s miózou a ptózou. 

Diagnostika:

Pri správnom rozpoznaní a stanovení diagnózy CH je ochorenie veľmi dobre liečiteľné. Avšak, často dochádza k oneskorenému stanoveniu diagnózy alebo nesprávnej diagnostike, pričom sa CH zamení za migrénu alebo neuralgiu trigeminu. Pre stanovenie diagnózy CH musia byť splnené nasledujúce kritériá:

 1. Aspoň 5 atakov CH splňujúcich kritériá B a D
 2. Intenzívna jednostranná bolesť v okolí oka, nad okom alebo v oblasti spánku trvajúca 15 až 180 minút
 3. Aspoň jeden z nasledujúcich príznakov na postihnutej strane:
 • prekrvenie spojovky
 • slzenie oka
 • výtok z nosu
 • potenie čela
 • mióza (zúženie zrenice)
 • ptóza (pokles viečka)
 • opuch viečka
 • kongescia nosovej sliznice
 1. Frekvencia atakov 1až 8 krát denne
 2. Vylúčenie iných príčin bolestí hlavy

Terapia:

Liečba klastrových bolestí hlavy zahŕňa kombináciu liekov, zmeny životného štýlu a v niektorých prípadoch aj iné terapeutické metódy. 

 • Medikamentózna liečba: Na zmiernenie bolesti a ďalších príznakov klastrových bolestí hlavy sú predpísané rôzne lieky, ako sú triptany (napríklad sumatriptán), kyselina valproová, kyselina divalproexová alebo kyselina ergotová.
 • Prevencia záchvatov: Ak má pacient časté alebo závažné záchvaty klastrických bolestí hlavy, lekár môže predpísať lieky na prevenciu záchvatov. Medzi tieto lieky patrí napríklad verapamil, prednizón alebo lieky zo skupiny antikonvulzív.
 • Kyslíková terapia: Inhalácia kyslíka cez masku počas záchvatu klastrových bolestí  rýchlo zmierňuje bolesť a ďalšie symptómy.
 • Zmeny životného štýlu: Určité zmeny životného štýlu, ako je vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu a vyvolávajúcim faktorom, znižujú frekvenciu a závažnosť záchvatov.
 • Fyzioterapia a biofeedback: Fyzioterapeutické cvičenia a biofeedback môžu pomôcť niektorým pacientom zvládať bolesť a stres spojený s klastrickými bolesťami hlavy.
 • Injekcie blokády nervu: V niektorých prípadoch sa použijú injekcie blokády nervu, ktoré zmiernia bolesť a znížia frekvenciu záchvatov.

Každý prípad CH je individuálny, a preto je dôležité, aby lekár vypracoval liečebný plán najlepšie prispôsobený konkrétnym potrebám a tolerancii pacienta. 

Prevencia:

 • vyhnite sa vyvolávajúcim faktorom: Identifikujte faktory, ktoré vyvolávajú záchvaty CH, ako sú alkohol, fajčenie, stres, určité potraviny alebo vysoká nadmorská výška, a snažte sa im vyhnúť.
 • pravidelný spánok: Udržiavajte si pravidelný spánkový režim, pretože nedostatok spánku alebo narušený spánkový režim prispieva k vyvolaniu záchvatu CH.
 • zdravá strava: Konzumujte vyváženú stravu a vyhnite sa potravinám, ktoré vyvolávajú záchvaty klastrových bolestí hlavy, ako sú potraviny obsahujúce nitráty, histamín, kofeín alebo alkohol.
 • zvládanie stresu: Naučte sa zvládať stresové situácie pomocou relaxačných techník, meditácie, jógy a dychových cvičení.
 • pravidelná fyzická aktivita: Udržiavajte si pravidelnú fyzickú aktivitu, pretože cvičenie znižuje frekvenciu záchvatov CH.

Aj keď tieto preventívne opatrenia nemusia úplne eliminovať záchvaty CH, znižujú ich frekvenciu a závažnosť. Je dôležité individuálne prispôsobiť preventívne opatrenia pre každého jedinca.