Močenie veľkého množstva moču

13.02.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Močenie veľkého množstva moču alebo aj odborne nazývané polyúria sa definuje ako vymočenie viac než 3l za deň u dospelej populácie alebo viac ako 2l/m² u detí. Príznak je súčasťou niekoľkých ochorení. Treba ho odlišovať od inkontinencie moču, nočného pomočovania, alebo častého nutkania na moč bez splnenia kritéria o objeme vymočeného denného množstva moču. Najčastejšou príčinou polyúrie je diabetes mellitus.

Delenie a patofyziológia

Polyúriu môžeme rozdeliť na osmotickú a vodnú na základe mechanizmu vzniku. Pri osmotickej polyúrii je príčina vysoká koncentrácia osmoticky aktívnych látok, ktoré viažu na seba molekuly vody. Tým pádom dochádza k veľkému vylučovania vody z organizmu obličkami. Príkladom takto osmoticky aktívnych látok sú glukóza, močovina, sodík. Patrí sem napríklad ochorenie diabetes mellitus. Pri vodnej diuréze dochádza k vylučovaniu nariedeného moču. Príčinou môže byť nadmerný príjem tekutín alebo dysfunkcia antidiuretického hormónu. Je to hormón, ktorý je tvorený v časti mozgu zvanom hypotalamus, následne pôsobí na receptory v obličkách a touto cestou zahusťuje moč a zabraňuje nadmerným stratám vody z organizmu. Toto ochorenie sa nazýva diabetes insipidus.

Príčiny

  • Diabetes mellitus – polyúria je jedným z prvých príznakov daného chorenia. Je to zapríčinené vysokými hladinami glukózy v krvi a v moči. Glukóza je osmoticky aktívna látka, ktorá na seba viaže vodu. Pri glukozúrii čiže výskyte glukózy v moči, dochádza k nadmernému vylučovaniu vody obličkami, k polyúrii a dehydratácii.
  • Diabetes insipidus – tu ide o nedostatočnú funkciu antidiuretického hormónu (ADH). K ochoreniu dôjde či už z dôvodu poškodenia mozgu (centrálny diabetes insipidus) alebo z dôvodu rezistencie obličiek na účinok ADH (periférny alebo nefrogénny diabetes insipidus). Výsledkom je znížená funkciu obličiek koncentrovať moč a strata tekutín močom. Príčiny bývajú na podklade poškodenia mozgu v oblasti hypotalamu pri autoimunitných zápalových procesoch, úrazoch, operáciách mozgu, zakrvácaní. V prípade nefrogénneho diabetu príčina býva genetická. 
  • Primárna polydipsia – je zapríčinená nadmerným príjmom tekutín bez evidentnej organickej príčiny. Je pozorovaná u psychiatrických pacientov najmä u schizofrenikov. Niekedy sa sem radí aj dispogénna polydipsia, zapríčinená poškodením hypotalamu, kde sa nachádza centrum smädu. Poškodenie môže byť kvôli nádorovým procesom alebo pri sarkoidóze. 
  • Liekmi navodená polydipsia- je zapríčinená pocitom suchosti v ústach spôsobeným liekmi (anticholinergika, antipsychotika – fenotiazín)
  • Užívanie diuretík
  • Ochorenie obličiek

Diferenciálna diagnostika

Po dôkladne odobranej anamnéze a fyzikálnom vyšetrení pristupujeme k laboratórnej diagnostike. Pri podozrení na diabetes mellitus (najčastejšia príčina polyúrie) v laboratórnych parametroch zisťujeme hyperglykémiu (zvýšenú glukózu) a glukozúriu (glukózu v moči). U pacienta s udávanou polyúriou sa ďalej realizujú krvné testy na vyšetrenie vnútorného prostredia, obličkové parametre, odoberá sa moč na vyšetrenie renálnych funkcií, počíta sa glomerulárna filtrácia a osmolalita moču. Pri podozrení na primárnu polydipsiu sa realizuje smädový test, ten sa realizuje formou reštrikcie tekutín u pacienta väčšinou počas noci. Následne sa meria osmolalita moču, ak stúpa tak išlo o psychogénnu polydipsiu. Ak nie následne sa realizuje demopresínovy test (analóg ADH),  ktorý potvrdí alebo vyvráti diagnózu diabetes insipidus a odlíši centrálny a nefrogénny typ ochorenia. 

Liečba

Terapia polyúrie sa odráža od príčiny jej vzniku. Pri diabete mellite je nutné dodržiavať liečebný a diétny režim na udržanie optimálnych hladín glukózy v krvi. Primárna polydispia sa lieči najmä reštrikciou tekutín, event kauzálnou liečbou psychiatrického ochorenia. Liečba diabetes insipidus sa tak isto odvíja od vyvolávajúcej príčiny. Existuje syntetická náhrada ADH a to desmopresín, ktorý užívajú pacienti s centrálnym diabetom insipidom. Pri polyúrii je pacient ohrozovaný dehydratáciou a rozvratom vnútorného prostredia. V tomto prípade je pacient hospitalizovaný a sú mu podávane intravenózne rehydratačné roztoky. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".