Neprospievanie

29.01.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Neprospievanie je široký pojem, pod ktorým sa môže skrývať množstvo ochorení. Opisuje nevysvetliteľný úbytok na váhe, malnutríciu a zníženú fyzickú aktivitu. Pojem sa častejšie používa u pediatrických pacientov, no stretávame sa s ním aj u dospelej populácie. V praxi pediatra sa hodnotí hmotnostný prírastok na dennej báze. Neprospievanie je dôležitým príznakom, ktorý by si mal všimnúť každý pediater, odhaliť  príčinu a tým pádom prechádzať život obmedzujúcim neskorým následkom. 

Definícia

Ide o nedostatočný nárast hmotnosti v porovnaní s rovesníkmi objektivizovaný hmotnostnými tabuľkami. Pozorujeme aj nedostatočnú výšku a obvod hlavy u dieťaťa. Neprospievanie je obecne definované ako opakovane nameraná nižšia hmotnosť než 2.percentil pre daný vek a pohlavie a pokles príbytku hmotnosti o viac ako 2 percentilové pásma. Táto definícia sa nevzťahuje na deti s genetickým syndrómom, konštitučne oneskorením rastom, familiárne nižším vzrastom, predčasne narodené deti a deti s oneskoreným vnútromaternicovým vývojom. V týchto prípadoch k deťom pristupujeme individuálne a nehodnotíme ich podľa štandardizovaných hmotnostných tabuliek. Neprospievanie postihuje približne 5-10 % detí, väčšina je spôsobená neorganickou príčinou.

Príčiny 

Príčiny môžu byť rozdelené na organické a neorganické. Pri organickej etiológií zisťujeme konkrétne ochorenie na organickom podklade a to následne liečime. Pri neorganickej príčine je porucha na úrovni socioekonomickej, psychologickej event spôsobená technikou kŕmenia, pri najhoršom týraním dieťaťa. Pre lepší prehľad, môžeme príčiny rozdeliť na tri kategórie, tieto sa navzájom často kombinujú a prelínajú:

1. Nedostatočný príjem kalórií a nutrientov

 • nesprávna technika kŕmenia, nevhodné zloženie stravy, nedostatok materského mlieka,
 • mechanické prekážky v kŕmení ako adenoidná hypetrofia, gotické podnebie, rázštepy v dutine ústnej, gastroezofageálny reflux
 • nemožné sanie pre poruchy centrálnej nervovej sústavy, metabolické ochorenia, dyskoordináciu svlastva

2. nedostatočné vstrebávanie živín a zvýšená strata živín tráviacim traktom

 • malabsorpčné syndrómy napr. cystická fibróza, laktózová intolerancia, celiakia, alergia na bielkovinu kravského mlieka, nešpecifické črevné zápaly, syndróm krátkeho čreva, biliárna atrézia  

3. zvýšený metabolizmus a nároky organizmu - hypertyreóza, tumory, chronické systémové ochorenia, chronické infekcie, vrodené alebo získane srdcové poruchy,  chronická respiračná nedostatočnosť, chronické autoimunitné ochorenia

 • Diferenciálna diagnostika
 • Zvláštnu skupinu tvoria deti
 • s familiárne nižším vzrastom, ktoré zdedili nízky rastový potenciál od rodičov
 • s konštitučne oneskoreným rastom
 • s  genetickým syndróm
 • s oneskoreným vnútromaternicovým vývojom
 • predčasne narodené deti

Diagnostika

Dôležitá je dôkladne odobraná anamnézy, ktorá zahŕňa stravovacie návyky, techniku kŕmenia, socioekonomický status rodiny, psychologické aspekty, priebeh tehotenstva, stravovacie návyky u matky, charakter a množstvo stolíc, vracanie, bolesti brucha. Pri fyzikálnom vyšetrení dieťaťu meriame obvod hlavy, dĺžku a hmotnosť. Tieto údaje zapisujeme do rastových grafov, dôležité je sledovať vývoj dynamicky v čase a nespoliehať sa na jedno meranie. Ďalej pri vyšetrení sa zameriavame na psychomotorický vývoj dieťaťa, stupeň dehydratácie, suchosť kože, na možné vrodené vývojové chyby, event. iné získané ochorenia, ktoré môžu viesť k neprospievaniu. Laboratórne parametre v tomto prípade nie sú spoľahlivým ukazovateľom, majú význam pre potvrdenie podozrenia na organické príčiny neprospievania. 

Liečba

Je založená na multidisciplinárnom princípe a zahŕňa sociálneho pracovníka, psychológa, pediatra, nutričného terapeuta. Hlavným cieľom je zistiť etiológiu neprospievania a tú následne liečiť.  Deti, ktoré trpia malnutríciou môžu byť ohrozované častými infekčnými ochoreniami kvôli zníženej imunite. Včasné odhalenie príčiny znižuje následné riziká poruchy somatického a kognitívneho vývoja.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".