Anorgazmia

30.11.2023

Anorgazmia sa definuje, ako pretrvávajúce alebo opakujúce sa oneskorenie, úplná absencia, prípadne výrazne znížená intenzita orgazmu, a to aj napriek vzrušeniu. Táto porucha môže spôsobovať úzkosť a v niektorých prípadoch môže negatívne ovplyvniť partnerské a sexuálne vzťahy. Pri jej vzniku zohráva úlohu niekoľko zdravotných, fyzických a psychologických faktorov. Môže sa vyskytnúť u oboch pohlaví. Orgazmus (alebo aj sexuálne vyvrcholenie) označuje pocity potešenia alebo sexuálne uspokojenia, ktoré sa vyskytujú po vzrušení. Jednotlivé orgazmy sa môžu líšiť v trvaní a intenzite. Dosahovanie orgazmu je značne individuálne. Niektorí ľudia potrebujú na dosiahnutie orgazmu viac sexuálnej stimulácie, iní menej. Aj napriek anorgazmii môže pretrvávať chuť na sex a túžba cítiť rozkoš. 

Anorgazmia u žien sa rozdeľuje:

Podľa vzniku: 

 • Primárna – orgazmus nikdy v minulosti prežitý nebol 
 • Sekundárna – získaná, orgazmus dosiahnutý v minulosti bol, avšak od určitého momentu sa stalo jeho dosiahnutie problematické, môže sa vyskytnúť po menopauze

Podľa pôvodu:

 • Situačná – orgazmus možno dosiahnuť iba v špecifických situáciách, ako je masturbácia 
 • Generelizovaná – v žiadnej situácii nie je možné dosiahnuť orgazmus, ani pri pocite vzrušenia 

Výskyt problémov s dosiahnutím orgazmu sa zvyšuje s vekom, ale môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku. Podľa niektorých zdrojov až 15 % žien nikdy nedosiahlo orgazmus. 

Anorgazmia u mužov

 U mužov sa anorgazmia často definuje ako typ sexuálnej dysfunkcie, ktorá sa nazýva oneskorená ejakulácia alebo inhibovaná ejakulácia. To spôsobuje problémy so sexuálnou výkonnosťou a potešením, čo často vedie k úzkosti a vyhýbaniu sa sexu.Ejakulácia je zložitý proces, ktorý zahŕňa hormóny, nervy a orgány, ale  je ovplyvnený aj celkovým mentálnym rozpoložením a emočným ladením. Narušenie ktorejkoľvek  časti tohto komplexného procesu, môže narušiť schopnosť muža dosiahnuť orgazmus. Ďalej môže byť orgazmus ovplyvnený aj inými zdravotnými ťažkosťami.

Anorgazmia u mužov sa rozdeľuje:

 • Primárna – muž nikdy nedosiahol orgazmus ani ejakuláciu 
 • Sekundárna –  orgazmus je možné dosiahnuť len za špecifických okolností

Príčiny

 • Vek (najmä u žien po menopauze)
 • Chronické ochorenia ako skleróza multiplex
 • Lieky, napríklad niektoré druhy antidepresív (Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu – SSRI, tricyklické antidepresíva) alebo antipsychotík
 • Chirurgické zákroky v oblasti genitálu, alebo jeho bezprostrednej blízkosti 
 • Nádorové ochorenia a ich liečba (chemoterapia, rádioterapia)
 • Oslabenie svalstva panvového dna 
 • Hormonálne vplyvy, ako nedostatok testosterónu u muža 
 • Závislosť od masturbácie (prináša väčší pocit uspokojenia)
 • Depresívne a úzkostné stavy 
 • História sexuálneho násilia a zneužívania
 • Introvertný typ osobnosti
 • Nedostatok sebavedomia 
 • Kultúrne alebo religiózne vplyvy 

Diagnostika

Stav spadá do odbornosti gynekológa-pôrodníka, urológa alebo sexuológa. Stanovanie diagnózy anorgazmie sa opiera o detailný rozhovor, ktorý je zameraný na sexuálny život. Pri podozrení na príčinu vychádzajúcu z ochorenia niektorého orgánového systému, môže byť potrebné vyšetrenie krvi, hladiny hormónov, alebo napríklad ultrasonografické vyšetrenie. 

Liečba

V závislosti od vyvolávajúcej príčiny môže pomôcť psychologické vedenie a psychoterapia, sexuologická poradňa, obmedzenie masturbácie, objavovanie nových sexuálnych techník a pomôcok, zmena užívaných liekov, alebo nasadenie hormonálnej terapie či liekov zvyšujúcich citlivosť pohlavných orgánov.  

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".