Anorgazmia

Anorgazmia sa definuje, ako pretrvávajúce alebo opakujúce sa oneskorenie, úplná absencia, prípadne výrazne znížená intenzita orgazmu, a to aj napriek vzrušeniu. Táto porucha môže spôsobovať úzkosť a v niektorých prípadoch môže negatívne ovplyvniť partnerské a sexuálne vzťahy. Pri jej vzniku zohráva úlohu niekoľko zdravotných, fyzických a psychologických faktorov. Môže sa vyskytnúť u oboch pohlaví. Orgazmus (alebo aj sexuálne vyvrcholenie) označuje pocity potešenia alebo sexuálne uspokojenia, ktoré sa vyskytujú po vzrušení. Jednotlivé orgazmy sa môžu líšiť v trvaní a intenzite. Dosahovanie orgazmu je značne individuálne. Niektorí ľudia potrebujú na dosiahnutie orgazmu viac sexuálnej stimulácie, iní menej. Aj napriek anorgazmii môže pretrvávať chuť na sex a túžba cítiť rozkoš. 

Anorgazmia u žien sa rozdeľuje:

Podľa vzniku: 

 • Primárna – orgazmus nikdy v minulosti prežitý nebol 
 • Sekundárna – získaná, orgazmus dosiahnutý v minulosti bol, avšak od určitého momentu sa stalo jeho dosiahnutie problematické, môže sa vyskytnúť po menopauze

Podľa pôvodu:

 • Situačná – orgazmus možno dosiahnuť iba v špecifických situáciách, ako je masturbácia 
 • Generelizovaná – v žiadnej situácii nie je možné dosiahnuť orgazmus, ani pri pocite vzrušenia 

Výskyt problémov s dosiahnutím orgazmu sa zvyšuje s vekom, ale môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku. Podľa niektorých zdrojov až 15 % žien nikdy nedosiahlo orgazmus. 

Anorgazmia u mužov

 U mužov sa anorgazmia často definuje ako typ sexuálnej dysfunkcie, ktorá sa nazýva oneskorená ejakulácia alebo inhibovaná ejakulácia. To spôsobuje problémy so sexuálnou výkonnosťou a potešením, čo často vedie k úzkosti a vyhýbaniu sa sexu.Ejakulácia je zložitý proces, ktorý zahŕňa hormóny, nervy a orgány, ale  je ovplyvnený aj celkovým mentálnym rozpoložením a emočným ladením. Narušenie ktorejkoľvek  časti tohto komplexného procesu, môže narušiť schopnosť muža dosiahnuť orgazmus. Ďalej môže byť orgazmus ovplyvnený aj inými zdravotnými ťažkosťami.

Anorgazmia u mužov sa rozdeľuje:

 • Primárna – muž nikdy nedosiahol orgazmus ani ejakuláciu 
 • Sekundárna –  orgazmus je možné dosiahnuť len za špecifických okolností

Príčiny

 • Vek (najmä u žien po menopauze)
 • Chronické ochorenia ako skleróza multiplex
 • Lieky, napríklad niektoré druhy antidepresív (Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu – SSRI, tricyklické antidepresíva) alebo antipsychotík
 • Chirurgické zákroky v oblasti genitálu, alebo jeho bezprostrednej blízkosti 
 • Nádorové ochorenia a ich liečba (chemoterapia, rádioterapia)
 • Oslabenie svalstva panvového dna 
 • Hormonálne vplyvy, ako nedostatok testosterónu u muža 
 • Závislosť od masturbácie (prináša väčší pocit uspokojenia)
 • Depresívne a úzkostné stavy 
 • História sexuálneho násilia a zneužívania
 • Introvertný typ osobnosti
 • Nedostatok sebavedomia 
 • Kultúrne alebo religiózne vplyvy 

Diagnostika

Stav spadá do odbornosti gynekológa-pôrodníka, urológa alebo sexuológa. Stanovanie diagnózy anorgazmie sa opiera o detailný rozhovor, ktorý je zameraný na sexuálny život. Pri podozrení na príčinu vychádzajúcu z ochorenia niektorého orgánového systému, môže byť potrebné vyšetrenie krvi, hladiny hormónov, alebo napríklad ultrasonografické vyšetrenie. 

Liečba

V závislosti od vyvolávajúcej príčiny môže pomôcť psychologické vedenie a psychoterapia, sexuologická poradňa, obmedzenie masturbácie, objavovanie nových sexuálnych techník a pomôcok, zmena užívaných liekov, alebo nasadenie hormonálnej terapie či liekov zvyšujúcich citlivosť pohlavných orgánov.