Hirzutizmus

28.11.2023

Pomenovanie hirzutizmus vychádza z latinského hirsutus, teda zarastený. Označuje stav, pri ktorom sa vyskytuje ochlpenie mužského typu u žien. Poznáme aj pojem hypertrichóza, ktorý označuje celkovo výrazne bohatšie telesné ochlpenie.

Prejavy

Hirzutizmus sa podľa definície vyskytuje len u žien a prejavuje sa rastom ochlpenia v oblastiach typických pre mužské pohlavie: hruď, brucho, chrbát, tvár. Hirzutizmus negatívne ovplyvňuje kvalitu života najmä v psychosociálnom ponímaní. 

Príčiny

Príčinou hirzutizmu je zvýšená hladina androgénov. Androgény sú mužské pohlavné hormóny a ich základným zástupcom je testosterón. Tieto hormóny sa bežne vyskytujú aj v tele ženy, avšak v omnoho nižších koncentráciách v porovnaní s mužom. Testosterón stimuluje rast chlpov a zvýraznenie ich pigmentácie. Príčinou ochorenia nemusí byť len samotné zvýšenie hladiny týchto hormónov, ale aj zvýšená senzitivita vlasových folikulov na tieto hormóny (vlasový folikul je útvar v koži, z ktorého vyrastá vlas alebo chlp).  Ukazuje sa, že zvýšené hladiny inzulínu sú tiež spojené s hirzutizmom.

Tekálne bunky sú skupinou buniek nachádzajúcich sa vo vaječníkoch, kde obklopujú a podporujú vyvíjajúce sa vajíčka (oocyty). Tekálne bunky hrajú kľúčovú úlohu pri produkcii hormónov, najmä androgénov, ako je testosterón. Predpokladá sa, že inzulín vo vyšších koncentráciách stimuluje práve tekálne bunky k vyššej produkcii androgénov. 

Stavy spojené so zvýšenou hladinou androgénov:

Syndróm polycystických vajčníkov je ochorenie, ktoré často začína v puberte a spôsobuje nerovnováhu pohlavných hormónov. V priebehu rokov môže syndróm polycystických vaječníkov pomaly viesť k nadmernému rastu vlasov, ochlpenia, nepravidelnej menštruácii, obezite, neplodnosti a niekedy aj viacnásobným cystám na vaječníkoch.

Cushingova choroba je ochorenie, ku ktorému dochádza, keď je ľudské telo vystavené vysokým hladinám hormónu kortizol. Môže sa vyvinúť z toho, že nadobličky vytvárajú príliš veľa kortizolu alebo z dlhodobého užívania liekov, ako je prednizón. 

Vrodená adrenálna hyperplázia je dedičné ochorenie charakterizované abnormálnou produkciou steroidných hormónov, vrátane kortizolu a androgénov nadobličkami.

Nádory vaječníkov alebo nadobličiek môžu v niektorých prípadoch produkovať androgény, a tým spôsobiť hirzutizmus.

Užívanie niektorých liekov môže spôsobiť tiež hirzutizmus. Medzi takéto lieky patria niektoré orálne kontraceptíva s obsahom androgénov, fenytoín, diazoxid, cyklosporín a mnohé iné.  

Komplikácie

V prípade samotného hirzutizmu je to najmä emocionálny stres, ktorý vyplýva z faktu, že má žena na tele prítomné ochlpenie, ktoré je neželané. Toto môže v závažných prípadoch viesť až k rozvoju depresie. Samotný hirzutizmus však nespôsobuje fyzické komplikácie, ale ochorenie, ktoré viedlo k jeho vzniku, takéto komplikácie spôsobovať môže.

Diagnostika

Hirzutizmu sa venuje najmä endokrinológia, ale v závislosti od vyvolávajúcej príčiny môže presahovať aj do iných odvetví medicíny. Pre stanovenie diagnózy sú pre lekára užitočné informácie z anamnézy. V anamnéze je dôležitý časový priebeh rozvoja hirzutizmu: pri benígnych (nezhubných) príčinách obvykle začína v puberte a postupne sa zvýrazňuje, zatiaľ čo rýchla progresia budí podozrenie na nádor vylučujúci androgény. Otázka na užívanú medikáciu môže prezradiť liečivá, ktoré môžu hirsutizmus vyvolávať.

Okrem základného laboratórneho vyšetrenia, ktoré zahŕňa krvný obraz, či hladinu cukru v krvi, môže byť užitočné vyšetrenie hormónov, ako napríklad: testosterón, luteinizačný hormón, folikuly stimulujúci hormón, prolaktín a iné.

V diagnostike sa využívajú aj zobrazovacie metódy, ako ultrasonografia brucha, ktorá môže odhaliť stavy vedúce k zvýšenej tvorbe androgénov (polycystické vaječníky, karcinóm vaječníkov). Ďalej CT brucha a panvy na vylúčenie karcinómu nadobličiek, alebo už spomínaného karcinómu vaječníkov. Magnetická rezonancia sa využíva pri podozrení na nádorové ochorenie podmozgovej žľazy (hypofýzy), ktorá reguluje vylučovanie androgénov, ale aj mnohých ďalších hormónov tela. 

Prevencia

Hirzutizmu sa vo všeobecnosti nedá predchádzať, avšak redukcia hmotnosti v prípade, že trpíte nadváhou, môže pomôcť znížiť rozsah hirsutizmu, a to najmä ak máte súčasne aj syndróm polycystických vaječníkov.

Liečba

Vzhľadom na fakt, že príčiny môžu byť rôzne, nie je možné povedať jednotnú všeobecnú liečbu. Medzi najjednoduchšie liečebné metódy patrí mechanické odstraňovanie neželaného ochlpenia formou epilácie, depilácie alebo holením. V prípade, že poznáme príčinu hirzutizmu je liečba cielená a môže spočívať v užívaní liekov, ktoré znižujú tvorbu alebo účinok androgénov. Ak ide o nádorové ochorenie, tak je nutné takýto nádor odstrániť. Pri hirzutizme spôsobenom užívaním liekov, je potrebné takúto terapiu prehodnotiť a prípadne aj následne zmeniť. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".