Acetónový zápach z úst

Acetón je najjednoduchší ketón. Môže byť vydychovaný vzduchom alebo vylučovaný močom. Podstatou vzniku ketolátok spočíva vo zvýšenej mobilizácii mastných kyselín z tukového tkaniva a ich následný transport do pečene. Mastné kyseliny tu podliehajú chemickej reakcii nazývanej ako beta - oxidácia a vzniká acetyl koenzým A. Ten slúži pre tvorbu ketolátok. Ketolátky vznikajú vo zvýšenej miere hlavne počas hladovania alebo u iných diétnych režimov s prísnym obmedzením sacharidov alebo pri patologických stavoch, ako je napríklad diabetes mellitus. 

Diabetes mellitus 

Diabetes, alebo cukrovka, je ochorenie, pri ktorom je nedostatočná, prípadne až žiadna tvorba inzulínu, čo je hormón, ktorý je produkovaný beta Langhersanovými bunkami pankreasu a funguje ako taký kľúč, ktorý otvára dvere na bunkách pre glukózu. Bez inzulínu sa glukóza do buniek nedokáže dostať, nedochádza k tvorbe energie a zároveň dochádza k nadmernému hromadeniu glukózy v krvi, čo sa nazýva ako glykémia. Jej zvýšenú hladinu označujeme ako hyperglykémia. 

Bunky nedokážu vytvárať dostatočné množstvo energie zo sacharidov, dochádza teda k náhradnému riešeniu - dôjde ku zvýšenému spaľovaniu tuku. Z ich nadmerného spaľovania následne dochádza ku zvýšenej tvorbe ketolátok. Ketolátky sú kyslej povahy, čo vedie k tomu, že pri ich zvýšenej tvorbe dôjde ku zníženiu pH, teda dôjde k acidóze. Ketoacidóza je život ohrozujúci stav, nakoľko aj malá odchýlka od pH je pre organizmus veľmi nebezpečná. 

Ketoacidóza sa klinicky prejavuje aj typickým zápachom z úst, ktorý je jemne sladký, ovocný až acetónový, okrem toho je zvýšená hladina ketolátok aj v moči. Ketoacidóza je teda príznak hyperglykémie - zvýšenej hladiny glukózy v krvi. Pri dlho trvajúcej ketoacidóze môže byť zápach celého tela, nie len z úst. 

Je preto veľmi dôležité, aby pacient dodržiaval naordinovanú terapiu od lekára a zároveň prijal dostatočné sacharidové jednotky. Diabetes je nutné držať pod kontrolou práve dostatočnou rovnováhou medzi podanými dávkami inzulínu a prijatou stravou. 

Iné príčiny 

Diabetes mellitus nie je jediný stav, pri ktorom dochádza k acetónovému zápachu z úst. Typicky sa môže objaviť aj pri stavoch, ako je:

 • hladovanie - ide o podobný stav, ako je cukrovka. Až na to, že v tomto prípade sa glukóza nedostáva do buniek z toho dôvodu, že nie je jej dostatočný príjem. Výsledok je rovnaký. 

 • ketodiéta - ide o diétu s obmedzením cukrov, výsledok je rovnaký. 

 • alkoholová ketoacidóza - nadmerný príjem alkoholu môže rovnako viesť k nedostatočnému energetickému príjmu. 

 • intolerancia fruktózy - dedičná porucha metabolizmu fruktózy.

 • otrava toxickými látkami - salicyláty, isopropylalkohol

 • vrodené poruchy metabolizmu

 • tumory pankreasu

 • úrazy pankreasu

 • tehotenstvo 

 • srdcové zlyhávanie

 • minerálový rozvrat a dehydratácia 

 • opuch mozgu