Patologické zlomeniny

29.06.2023

Za patologickú zlomeninu označujeme takú zlomeninu, kedy ku zlomeniu kosti stačila abnormálne malá, alebo v niektorých prípadoch žiadna sila. Tento stav je najčastejšie spôsobený buď nadmerným odvápnením kosti alebo prítomnými metastázami v kostiach. 

Príčiny

  1. Osteoporóza - ide o bežné ochorenie pacientov vyššieho veku a typicky sa vyskytuje u žien po menopauze. Na jej vzniku sa spolupodieľa aj nedostatočný príjem vápniku a rovnako aj nedostatok vitamínu D. Na osteoporózu treba myslieť aj u pacientiek, ktoré užívajú hormonálnu terapiu v rámci liečby hormonálne senzitívnych nádorov prsníka. 
  2. Pagetova choroba - je to metabolické ochorenie, ktoré je spojené so zvýšeným odbúravaním kostí a ich chaotickou novotvorbou. Kosti sú výrazne bolestivé, deformujú sa, hrubnú a ľahko sa lámu. 
  3. Nádorové ochorenie kostí - do tejto skupiny sa zaraďujú zhubné nádory vychádzajúce priamo z kostí a okolitého spojivového tkaniva. Patologické zlomeniny vznikajú v mieste rastu nádoru ale rovnako aj v mieste metastatického poškodenia kostí. Primárne nádory kostí sú relatívne vzácne, oveľa častejšie ide o metastázy. 
  4. Metastázy - metastatické postihnutie kostí je spojené s výraznou bolestivosťou a často aj s patologickými zlomeninami. Typicky metastázujú do kostí nádory prsníkov, prostaty a pľúc.
  5. Nezhubné ložiská v kostiach - celistvosť kostí môžu narušiť rôzne ložiská, ktoré nemajú malígny potenciál. Môže ísť o nezhubné cysty alebo nezhubné nádory. 
  6. Mnohopočetný myelóm - je to krvný nádor, ktorý vychádza z radov bielych krviniek. Najčastejšie dochádza k postihnutiu plochých a krátkych kostí, ako sú kosti lebky alebo rebrá. Okrem bolesti kostí dochádza veľmi ľahko k zlomeninám. 
  7. Hyperparatyreóza - je to zvýšená funkcia prištítnych teliesok, kedy je zvýšená produkcia parathormónu. Práve tento hormón je zodpovedný ja odvápnenie kostí. 
  8. Vrodené kostné choroby - jednou z takých to ochorení je napríklad osteogenesis imperfecta. 

Diagnostika

Základom je dôkladná anamnéza, charakteristika bolesti kostí ale aj iné príznaky, ktoré by mohli poukazovať na prítomnosť nádorových ochorení. Medzi základné prejavy onkologických ochorení patrí výrazná strata hmotnosti, nočné potenie a horúčky. Ďalej zo zobrazovacích metód dôležité vykonať RTG vyšetrenie postihnutých kostí, pri podozrení na myelóm je nutné vyšetriť rebrá a lebka. Odvápňovanie kostí je možné diagnostikovať pomocou krvných testov. Osteoporózu diagnostikujeme pomocou denzitometrie. Je to špeciálne RTG vyšetrenie na hodnotenie hustoty kostí. Metastázy kostry je možné dobre zobraziť pomocou scintigrafie kostí. 

Liečba

Liečba spočíva hlavne v terapii základného ochorenia, ktoré časté zlomeniny spôsobuje. Môže sa nahrádzať vápnik a vitamín D, podávajú sa bifosfonáty. V prípade nádorového ochorenia je nutné podstúpiť histologické vyšetrenie na presnú diagnostiku.