Echolália

25.06.2024

Garant MUDr. Magdaléna Remjarová MUDr. Magdaléna Remjarová

Echolália je odborný výraz, ktorým sa označuje špecifická poruchu reči. Termín je využívaný najmä v neurológii a psychiatrii, veľmi často je totiž spojený s ochoreniami mozgu. Podstatou echolálie je bezmyšlienkovité opakovanie slov vyslovených inou osobou.

Príčiny

Echolália môže byť fyziologicky prítomná v detskom veku, kedy sa objavuje v období vývoja rečových centier uložených v mozgu. Z neuropsychiatrických chorôb sa echolália objavuje u niektorých foriem schizofrénie, môže byť prítoná u detí s autizmom alebo s Aspergerovým syndrómom, u niektorých foriem Tourettovho syndrómu a pri Alzheimerovej chorobe.

Prejavy

Jedinec vykazujúci prejavy echolálie opakuje zvuky, slová alebo vety vyslovené inými osobami v okolí. Ide o bezmyšlienkovitý dej nekontrolovaný vôľou, dotyčný človek slovám (alebo vetám) vôbec nemusí rozumieť. Napríklad na otázku – „Chceš sa najesť?“ – odpovedajú – „Chceš sa najesť“? 

Diagnostika

Echoláliu možno určiť na základe spomínaných prejavov, v prípade jej nálezu je vhodné doplniť neurologické a psychiatrické vyšetrenie. Súčasťou vyšetrovacieho postupu môže byť niektorá zo zobrazovacích metód mozgového tkaniva, ako je CT vyšetrenie alebo magnetická rezonancia. Rovnako vhodné je spolupracovať so špeciálnym pedagógom. 

Terapia

Echoláliu ako príznak neliečime, k jej vymiznutiu môže dôjsť v rámci úspešnej terapie vyvolávajúceho ochorenia, ak je takáto liečba vôbec možná. Na odstraňovanie a porozumeniu hovorenej reči je možné využiť niekoľko techník v presnom postupe v závislosti od úrovne dieťaťa. Potrebujeme zistiť, či dieťa našim otázkam rozumie. Na to sa potrebujeme pýtať otázky špecifickým spôsobom, aby sme vždy dávali na výber. Napríklad: „Je to bábika alebo auto?“ 

Máme nasledovné možnosti:

  1. Dieťa zopakuje celú vetu – dieťa nerozumie, čo sa pýtame. 

  2. Dieťa zopakuje posledné slovo vety (auto) – vie, čo sa pýtame, ale odpovedá rýchlo, bez premýšľania a zopakuje posledné zapamätané slovo. 

  3. Dieťa odpovie správne – rozumie a zároveň dokáže správne pomenovať predmet. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".