Absces mozgu

17.06.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Absces je ohraničené hnisavé ložisko. Absces sa môže vyskytnúť v jednej alebo viacerých oblastiach mozgu. Môže byť spôsobený šírením infekcie z okolitých oblastí, ako sú prínosové dutiny, ušné dutiny, zuby, ďalej môže vzniknúť priamym zanesením patogénov pri otvorených zlomeninách lebky alebo hematogénnym šírením z infekčných ložísk. Klinické prejavy zahŕňajú bolesť hlavy, horúčku, neurologické deficity, záchvaty, nevoľnosť, vracanie a ďalšie znaky zvýšeného vnútrolebečného tlaku. V diagnostike sa využívajú zobrazovacie modality typu CT či MRI. Liečba mozgových abscesov zahŕňa chirurgickú drenáž abscesu, po ktorej nasleduje systémová antibiotická liečba.

Prejavy

 • Tupá pretrvávajúca bolesť hlavy (ruptúra – prasknutie abscesu je spojené s náhlym zhoršením bolesti hlavy a meningizmu).
 • Fokálne neurologické deficity (napríklad paralýza okohybných svalov).
 • Príznaky zvýšeného intrakraniálneho (vnútrolebečného) tlaku (napríklad vracanie, opuch papily zrakového nervu, psychické zmeny).
 • Horúčka.
 • Generalizované alebo fokálne kŕče.

Príčiny

 • Šírenie infekcie z okolitých tkanív predstavuje najčastejšiu príčinu. Môže vznikať pri sinusitídach, otitídach, meningitídach alebo infekciách v ústnej dutine. 
 • Inokulácia, čiže priamy prienik infekčných agens pri otvorených zlomeninách lebky a iných poraneniach. 
 • Hematogénne šírenie (krvou) – napríklad ako následok infekčnej endokarditídy.

Diagnostika

Na možnú prítomnosť mozgového abscesu upozorňuje klinický obraz, v ktorom sa objavujú prejavy zvýšeného intrakraniálneho tlaku v kombinácii s elevovanými zápalovými parametrami pri laboratórnom vyšetrení. Zobrazenie infekčného ložiska umožní CT, prípadne MRI. Definitívnu diagnózu potvrdí biopsia, ktorej výhodou je, že umožní kultiváciu, a teda cielenú antibiotickú terapiu zameranú na vyvolávajúcu baktériu. 

Terapia

Základom terapie mozgového abscesu je chirurgická liečba, ktorej cieľom je drenáž abscesového ložiska. Túto terapiu kombinujeme so systémovou antibiotickou terapiou. Podpornou liečbou môžu byť kortikosteroidy na zníženie intrakraniálneho tlaku a antikonvulzíva v liečbe kŕčových stavov. 

Komplikácie

 • opakujúci sa absces 

 • trvalé poškodenie mozgu 

 • epilepsia

 • meningitída

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".