Prosopagnózia

08.04.2024

Garant MUDr.  Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Prosopagnózia je neurologický stav, ktorý spôsobuje ťažkosti s rozpoznávaním tvárí. Ľudia s touto poruchou majú problémy s identifikáciou a zapamätaním si tvárí, aj keď ich ostatné pamäťové schopnosti môžu byť intaktné. Postihnutí jedinci nie sú schopní rozlišovať medzi rôznymi tvárami, kvôli čomu sa cítia zmätení a frustrovaní.

Príčiny:

Prosopagnózia môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú schopnosť mozgu spracovávať informácie o tvárach. Medzi hlavné príčiny prosopagnózie patria:

  • traumatické poškodenie mozgu
  • cievna mozgová príhoda
  • neurodegeneratívne ochorenia
  • neuroinfekcie
  • nádory mozgu
  • vrodená porucha

Rozdelenie podľa závažnosti:

  • Ľahká: Mierna forma tejto diagnózy spôsobuje, že pacienti nevedia identifikovať cudzích ľudí.
  • Stredne ťažká: Stredná forma znamená, že pacienti nepoznajú ani tváre ľudí, ktorých pravidelne vídajú, vrátane rodinných príslušníkov a blízkych priateľov.
  • Ťažká: V najťažšej forme diagnózy človek nespoznáva ani vlastnú tvár. To môže spôsobiť sociálnu úzkosť až depresiu.

Terapia:

Liečba prosopagnózie sa zameriava na zmiernenie symptómov a zlepšenie schopnosti jednotlivca rozpoznávať tváre. Nie je však k dispozícii žiadna konkrétna liečebná metóda, ktorá by viedla k vyliečeniu. Jedným z prístupov je naučiť pacienta využívať iné zmysly a stratégie na identifikáciu jednotlivcov. To môže zahŕňať použitie hlasu, štýlu oblečenia alebo iných charakteristík osoby na rozpoznávanie, namiesto samotnej tváre. Kognitívno-behaviorálna terapia pomáha postihnutým jedincom identifikovať a zlepšiť ich kognitívne stratégie na rozpoznávanie tvárí a zvládať frustráciu z ochorenia. Úprava prostredia, ako je jasné označenie dverí alebo miestností, používanie rovnakých fotografií ľudí v rôznych situáciách alebo vytváranie špecifických rituálov uľahčuje pacientom s prosopagnóziou orientovať sa v každodennom živote.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".